Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Läs KTHs nya distansutbildning med oss

Publicerat:

KTH erbjuder två nya tekniska basutbildningar.

Den 15 juli öppnar ansökan till två nya varianter av tekniskt basår som KTH erbjuder med start hösten 2020. De nya tekniska basåren undervisas till stor del på distans men viss undervisning och examination kommer att ske på campus i Södertälje respektive Flemingsberg. Basåren skiljer sig genom vilken behörighet du får, vilken garantiplats du har rätt till och på vilket av KTH:s campus undervisningen i huvudsak sker.

Ett fullföljt basår ger garantiplats på ingenjörsprogrammen på KTH.

Du som kommer från Norrtälje kommun och läser någon av basutbildningarna kan ta del av våra resurser. Du kan sitta hos oss i ett studierum avsätt för KTH tekniskt basår. Dessutom får du förtur till våra studentlägenheter.

Vid anmälan till höstterminen 2020 kommer urvalet för de nya tekniska basåren endast att baseras på datumordning för anmälningar. Det innebär att du bör söka så fort som möjligt för att öka möjligheten att få en plats på utbildningen.

Så länge ansökan är öppen så finns det platser kvar!

Läs mer på KTHs hemsida: https://www.kth.se/utbildning/teknisk-basutbildning/tekniskt-basar-distans