Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Inspiration vatten 2021 – Dricksvattendirektivet

Publicerat:


Del 1: Dricksvattendirektivet (9.00 – 11.30)

Föreläsning och paneldiskussion om dricksvattendirektivets implementering.

 

Digital incheckning: 8.45 – 9.00

09.00 – 09.15 Karin Karlsbro, Ledamot Europaparlamentet.

09.15 – 10.35 Michael Öhlund, SKR. Implementering av dricksvattendirektivet, fördjupning riskbedömning i framtidens dricksvattentillsyn.

10.50 – 11.20 Paneldiskussion, Michael Öhlund, SKR, Susanna Hogdin, HAV, Pär Aleljung, SLV

Del 2: Vattenkvalitet och rening, enskilda brunnar (13.00 – 14.45)

Presentation och diskussion om ett projekt om dricksvattenfilter.

 

Digital incheckning: 12.45 – 13.00

13.00 – 13.40 Resultat från projektet

13.50 – 14.20 Diskussion i små grupper

14.20 – 14.45 Sammanfattning och avslut

Kontakt:

Amelia Morrey Strömberg: amelia.stromberg@campusroslagen.se

Helfrid Schulte-Herbrüggen: helfrid.schulte-herbruggen@ecoloop.se