Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Höga resultat i Nöjd Studbo-undersökningen

Publicerat:

Ökad kundnöjdhet enligt Nöjd Studbo-undersökningen

Nu har vi fått resultaten från årets Nöjd Studbo-undersökning, som genomfördes av Origo Group för medlemsföretagen inom Studentbostadsföretagen. Sammanlagt deltog 22 företag i årets undersökning.

Det är mycket glädjande att se att hela 65 procent av deltagarna valde att delta i undersökningen på Campus Roslagen, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med tidigare. Den höga svarsfrekvensen är även ett ytterligare bevis på ett bra engagemang hos våra boende.

Högt betyg för Campus Roslagen

NKI-värdet (nöjd-kund-index) för Campus Roslagen har ökat till 78 på en skala från 0 till 100, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Vi är mycket glada över att inget område på Campus ligger på en särskilt låg nivå, NKI varierar mellan 75-84. Alla områden visar på ökad kundnöjdhet jämfört med tidigare undersökning.

Rekommendationsbenägenheten är hög, med en NPS (Net Promoter Score) på +45, vilket visar på ökad vilja att rekommendera Campus Roslagen. Bland de faktorer som mest påverkar de boendes vilja att rekommendera oss finns felhantering, reparation och boendets prisvärdhet.

Högst betyg för uthyrningskontoret

Vi är särskilt stolta över att ha uppnått högsta betyg när det gäller personalen på uthyrningskontoret, med en mycket positiv bedömning av bemötande, tillgänglighet och hantering av ärenden och frågor.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att Campus Roslagen överträffar branschgenomsnittet när det gäller kundnöjdhet, och vi strävar fortsatt efter att förbättra allt från boendemiljö till trygghet. Vi vill tacka alla som deltog i undersökningen, vilket bidrar till vår fortsatta utveckling.

Stort tack!