Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Finns en öppning för gemensam politisk handling i klimatfrågan?

Publicerat:

Inbjudan till diskussion och dialog lördagen den 14 maj 2022, kl 11-14, Campus Roslagen, lokal Havet på Astrid Lindgrens gata 2A

Klimatgruppen BYBO har arrangerat hittills fyra möten om plast och avfall, att bygga klimatsmart och om kommunens strategi för detta, om vätgasens roll i energiomställningen och omställningen från fossil till förnybar energi på global nivå med exempel på lokal nivå.

För att ta klimat- och miljöfrågorna vidare i Norrtälje behöver en tydligare strategi utformas. För att komma vidare med den processen krävs politisk handling.

Dynamiken runt vanliga politiska debatter och utfrågningar tenderar lätt att bli ett ordkrig. Låt oss istället föra en öppen diskussion den 14 maj.

Klimatmöte

Program

Inledning av Ylva Sandström från BYBO om varför vi gör detta samt en introduktion om vad nätverket Klimatkommunerna är.

Johan Fält, Chef för elnät på Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) kommer att berätta om sitt och kommunens deltagande i Klimatkommunerna. Han tar också upp hur samma elektriska intranät kan räcka till fler.

Fika och mingel.

Diskussion & dialog Norrtälje kommuns politiker och publik med moderator.

Arrangör klimatgruppen BYBO i samarbete med

Campus Roslagen, SENSUS Norrtälje, Norrtälje FN-förening, Naturskyddsföreningen i Roslagen.