Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Föreläsning med Catarina Wahlgren

Publicerat:

Välkomna till ett seminarium där Norrtäljes nyaste doktor, Catarina Wahlgren fil.dr. berättar om arbetet med sin avhandling

En bild säger mer än tusen ord

Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik.

Barn Campus

På bilden: Barn och lärare reflekterar tillsammans kring fotografier av verksamheten.

Catarina Wahlgren, adjunkt i pedagogik vid avdelningen för utbildning och ekonomi på Högskolan i Gävle, disputerade den 31 mars 2023 inom ämnet genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Vilka idéer om barnet synliggörs i förskolans fotodokumentation?

Förskolans dokumentationsarbete har stor potential, men då måste det tänkas vidare än den smala bild av förskolan som visas upp idag. Varför tas bilderna, vad används de till och vems syfte ska de tjäna, enligt Catharina Wahlgren.

Länk till avhandlingen En bild säger mer än tusen ord

Kostnad: 50 kr – Du får förutom en intressant föreläsning också fika med tilltugg.
Vid frågor och anmälan kontakta Margareta Spång, margareta.spang@gmail.com

Tid: torsdagen 31 augusti kl. 18.30
Plats: Evert Taubes gata 1, Norrtälje

Arrangör: S-kvinnor i Norrtälje och Campus Roslagen AB

S Kvinnor