logo

Fastighetsingenjörerna valde närstudier

oktober 18, 2021
Fastighetsingenjörerna valde närstudier
Campus Roslagen
Share:

Fastighetsingenjörerna valde närstudier trots pandemin

Hösten 2020, mitt i en rasande pandemi, inledde fem tappra studerande sina studier till fastighetsingenjör vid Campus Roslagen. Bland dessa fanns Jenny Kjelldahl och Hassan Thunborg som vi träffar ett år senare i lobbyn på Campus Roslagen.

Smittsäkra närstudier gick bra att genomföra på Campus

Fastighetsingenjörsprogrammet är en tvåårig satellitutbildning som arrangeras på Campus Roslagen i samarbete av KYH. Eftersom läraren finns med via satellit erbjuder programmet en flexibilitet med två närstudiedagar per vecka. I och med pandemin fick de på hösten 2020 välja om de ville tillbringa närstudiedagarna hemma eller på plats på Campus. För Jenny som var ensamstående kändes inte hemmaalternativet hemskt lockande, och därför valde hon att tillbringa närstudiedagarna på Campus. Men känslan var en aning spöklik, eftersom ingen annan fanns i huset förra hösten.

”En del personal var på plats, men alla andra studerande arbetade hemifrån. Jag valde då att kontakta de övriga från Norrtälje i gruppen för att se ifall någon annan kunde tänka sig sitta på Campus.” 

Till Jennys stora lycka var det några av deltagarna som tyckte närstudier på Campus var en bra lösning. Eftersom gruppen var liten och klassrummen på Campus är väl tilltagna kunde de följa alla rådande restriktioner. De valde att begränsa övrig social samvaro, satt alltid på avstånd från varandra i klassrummen och tvättade och spritade händerna ofta.

Fastighetsingenjörer

Diskussionen och samvaron har betytt mycket för studierna

Möjligheten att utbyta tankar och bolla problem och lösningar med varandra har varit väldigt värdefull, enligt de blivande fastighetsingenjörerna.

”Vi är väldigt olika, både i ålder, kompetens och tidigare erfarenheter och har därför haft stort utbyte av varandras kunskaper.” 

Hassan, som är utbildad drifttekniker, har kunnat svara på många frågor kopplat till det mer tekniska och praktiska i arbetet, medan Jenny har hjälpt till i språkliga frågor. Diskussionen och samspelet har gjort gruppen starkare och lett till goda studieresultat.

 

Värdefullt att vara på plats och ha möjlighet att diskutera innehållet med varandra

Just nu pågår den nästsista terminen för fastighetsingenjörerna. Just nu är energieffektivisering och hur man kan minska driftskostnader i en byggnad på agendan. Framför sig har de kurser som fastighetsjuridik och en lång LIA-period. Både Jenny och Hassan tycker att det har varit värdefullt att vara på plats och ta till sig av föreläsningsmaterialet. Det finns mycket knapphändig information om det de lär sig i programmet på nätet. Det går inte att googla sig fram till svaren, utan man får lyssna på föreläsningarna flera gånger om och läsa genom studiematerialet för att få den information man behöver för att klara kurserna. Många oklarheter har de dessutom lyckats reda ut bara genom att rådfråga varandra.

 

LIA-plats något av ett orosmoment

Att hitta praktikplats har varit något av ett dilemma i och med pandemin. Förra året lyckades samtliga Norrtälje-studerande hitta LIA-plats, och hoppas även att göra det i år. Det är något av ett orosmoment, men förhoppningsvis något som ordnar sig tack vare det goda samarbetet mellan Campus Roslagen och det lokala näringslivet. Potentiella arbetsgivare för en fastighetsingenjör är kommuner och hos större bostadsförvaltare, i Norrtälje är de några potentiella arbetsgivare förutom kommunen Kopparhus, Roslagsbostäder och Sweax.

Både Jenny och Hassan upplever att de lärt sig massor av studierna, men att det ändå är det praktiska man lär sig mest av. Därför hoppas de verkligen att de kan hitta bra LIA-platser där det kanske även finns möjlighet till ett fortsatt samarbete när studierna är avklarade.