logo

Dags för solceller

november 11, 2019
Campus Roslagen
Share:

Vi gör en nyinvestering i solceller. Solcellerna kommer att sitta på huvudkontorets tak på Evert Taubes gata 1.

Solcellsanläggningen beräknas producera ca 28% av husets totala elanvändning. 74% kommer kunna användas direkt i fastigheten. Det här är något som går i led med Norrtälje kommuns klimat- och miljömål, bland annat anslutningen till initiativet ”fossilfritt Sverige”. Och nu har arbetet satt igång!