Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Campus Roslagen startar Företagslabbet

Publicerat:

Företagslabbet: Inkubatorverksamhet för skapande och utveckling

För ett tag sedan gav Campus Roslagen Peter Jansson i uppdrag att starta en så kallad inkubatorverksamhet, som erbjuder kontor och arbetsplatser för kortare tid. Tanken är att skapa en kreativ miljö för skapande och utveckling. Här ska studenter tillsammans med nyföretagare få möjlighet att utveckla nya koncept och ta sina idéer till nya nivåer. Verksamheten kommer att kallas Företagslabbet.

Ändamålsenliga lokaler och verksamhet på Campusområdet

Verksamheten kommer att ligga på Kaserngatan 1. Lokalen har rätt storlek och är just nu tom, och lämpar sig därför utmärkt att använda som lokal för företagslabbet. Campus Roslagen kommer att ansvara för faciliteterna och för att iordningsställa dessa inför uppstart,

För att garantera en så ändamålsenlig verksamhet som möjligt skall verksamheten utformas av en arbetsgrupp med representanter från näringsliv och företagarförening. Företagslabbet driver sedan verksamheten enligt den modell som utformats av arbetsgruppen.

Här kan du läsa mer om vilken typ av lokaler som finns på Campus Roslagen.

Företagslabbet Norrtälje

Idéer, projekt och företag med rätt förutsättningar antas till Företagslabbet

Målgruppen för verksamheten är studenter med en tydlig affärsidé, till exempel UF företag som vill bygga vidare på sina företagsidéer eller nystartade företag som behöver en kick i rätt riktning. Vem som helst får inte tillgång till Företagslabbet – man måste kvalificera för att få en plats. De som är intresserade anmäler sig till Campus Roslagen, kommunen eller direkt till labbet. Därefter granskas förutsättningarna för att se om projektet är lämpligt för att få en plats.

Efter kvalificering får man tillgång till Företagslabbet i sex månader, varefter en ny bedömning görs. Tanken är inte att företagslabbet ska bli ett kontorshotell med låg hyra. Företag som inte längre har behov av labbets tjänster, får söka sig till andra utrymmen, gärna på Campusområdet.

Coaching och mentorskap av personer i näringslivet en viktig del av verksamheten

Arbetsplatserna blir inte personbundna, utan kopplade till företaget/projektet. Plats bokas på nätet och kostnaden är tillräckligt låg för att attrahera de tilltänkta målgrupperna. Väl på plats i Företagslabbet är utveckling och utbildning en självklarhet. Därför kommer det under minst en timme varje dag finnas en rådgivare eller mentor på plats. Denna person kan fungera som bollplank och inspiratör. Mentorerna och rådgivarna rekryterar Företagslabbet från Roslagsmentorerna, Freijorna och representanter från näringslivet. Nyföretagarcentrum finns med som ett bollplank.

Samarbete med det lokala näringslivet och eventuella finansiella stöd för att utveckla affärsidéer till framgångsrika företag är en naturlig del av verksamheten. Information om labbet kommer presenterar vi senare på en separat webbsida. På webbsidan kan projekten/företagen marknadsföra sig och boka sin plats.

Företagslabbet blir ett center för kreativitet och nytänkande

Företagslabbet ska bli ett center för nytänkande, kreativitet, erfarenhet och kompetens. Uppstarten av verksamheten ligger rätt i tiden och visar även att Norrtälje kommun och Campus Roslagen mobiliserar utvecklingen av företagandet under pandemin.