Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Bostäder till unga på Campus Roslagen

Publicerat:

Campus Roslagen vill hyra ut tomma bostäder till unga vuxna

Måndagen den 21 juni tog kommunfullmäktige beslut angående en utvidgning av målgrupper för Campus Roslagens bostadsbestånd. Förslaget innefattar ett tillägg som gör att unga vuxna mellan 20 och 28 år möjlighet att hyra lediga bostäder på Campus Roslagen. Ärendet finns med i Campus Roslagens nya ägardirektiv som behandlades av kommunstyrelsen i början av juni. På området finns idag ca 380 bostäder. Cirka 65 % av dessa hyrs idag ut till studerande, medan återstoden bebos av nyrekryterade i olika företag i kommunen. Ett tiotal bostäder står tomma.

Bostäder Campus

Ett initiativ från Campus Roslagen

Initiativet för att justera ägardirektiven och bestämmelserna för uthyrningen kom ursprungligen från Campus Roslagens VD och styrelse redan förra året. Detta för att undvika att bostäder på Campus står tomma medan det råder bostadsbrist i kommunen. Med initiativet kunde Campus Roslagens bostadsbestånd nyttjas till fullo. Tomma bostäder är ekonomiskt och socialt oförsvarbart i ett läge då det råder bostadsbrist.

Läs mer om våra lediga bostäder här.

Fortsättningsvis förtur för studerande och nyanställda

Fortsättningsvis har studerande förtur till Campusbostäderna, men i framtiden är tanken att även unga vuxna mellan 20 och 28 ska kunna erbjudas bostad. Förutsättningen för att hyra är en stadigvarande inkomst.

”Vi vill givetvis se att alla våra bostäder är uthyrda och kan vi hjälpa unga människor få eget boende är vi superglada. Det känns rent utsagt galet att våra bostäder står tomma när det råder bostadsbrist i kommunen.”
Frida Karlsson, VD Campus Roslagen

Frida - Ny VD Campus Roslagen

Nu kan vi bistå såväl företagare som unga med bostäder

Detta ger Campus Roslagen möjlighet att bistå såväl företagarna med bostäder till nyanställda. Med detta initiativ kan vi även nyttja bostadsbeståndet för att främja de ungas boendesituation i kommunen. Dock kommer antagligen kontrakten för unga vuxna vara tidsbegränsade. Detta för att tillgodose Campus Roslagens studerandes bostadsbehov. Om efterfrågan av studentbostäder ökar, bör det finnas lediga bostäder på området. Hyresvillkoren för studerande, nyanställda och unga vuxna kommer variera. Medan studerande har 10-månaders hyra har nyanställda och unga vuxna har 12-månaders hyra.

Ärendet om bostäder till unga vuxna fastställdes av kommunfullmäktige

De nya ägardirektiven om att hyra ut bostäderna fastställdes av kommunfullmäktige och nu är det upp Campus Roslagens styrelse att ta fram detaljer kring uthyrningen.

”Det känns fantastiskt bra att kommunfullmäktige också ser möjligheterna i detta. Det är ett initiativ som gynnar unga, oss på Campus Roslagen och kommunen som helhet. Att vi har bostäder som står tomma när det är bostadsbrist i kommunen känns inte bra.”
Frida Karlsson, VD Campus Roslagen

Mer information om bostäder till unga vuxna kommer i augusti

Mer information om möjligheten för ungdomar att hyra lägenhet på Campus Roslagen kommer i augusti. Först behöver Campus Roslagen tillgodose vår bostadsgaranti för våra studenter som studerar på området som löper ut den 15/8. Efter det kommer det finnas möjlighet för ungdomar att registrera sig i vår bostadskö och därefter anmäla sitt intresse till lediga lägenheter.

Här kan du läsa en artikel från Norrtelje tidning om initiativet.