Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Beviljade utbildningar 2023

Publicerat:

Fullt fokus på framtidsutbildningar på Campus Roslagen

Hela 16 utbildningsstarter och sex helt nya utbildningar hösten 2023!

Den 12 januari 2023 kom besked om vilka YH-utbildningar som blivit beviljade runtom i Sverige. Campus Roslagen sände in hela 13 utbildningsansökningar. Utbildningsansökningarna har tagits fram i samarbete med näringslivet i kommunen för att matcha kommunens anställnings- och kompetensbehov. Av dessa 13 beviljades sju utbildningsstarter, varav sex helt nya.

Detta år beviljades generellt färre utbildningar än tidigare år. Av 1207 ansökningar beviljades endast 420, vilket motsvarar 35 %. Därför är det fantastiskt att 56 % av Campus Roslagens ansökningar beviljades.

Samtliga utbildningar genomförs i samarbete med externa utbildningsanordnare.

Campus Roslagen arbetar i nära samarbete med det lokala näringslivet och utbildningsanordnare. Detta visar på styrkan med samarbete och det är fantastiskt att det ger så här bra utdelning. För att Norrtälje ska fortsätta växa är det viktigt att vi satsar på möjlighet till utbildning lokalt och den här utbildningsformen kräver samverkan för att det ska bli riktigt bra.

Frida Karlsson, VD Campus Roslagen

Följande utbildningar startar på Campus Roslagen i höst:

▶️ Byggnadsingenjör – klimat och konstruktion (KYH) NY!

▶️  Installationsingenjör solel, lagring och laddning (KYH) NY!

▶️  Processtekniker – Smart industri (KYH) NY!

▶️  Vindkrafttekniker On- & Offshore (KYH) NY!

▶️  Arbetsledare anläggning (KYH) NY!

▶️  Hotel & Restaurant Manager (TUC) NY!

▶️  Akvaponiingenjör (Väddö Folkhögskola) Nystart!

▶️  Byggproduktionsledare ROT (KYH)

▶️  Solenergiprojektör (KYH)

▶️  Undersköterska inom demensvård (TUC)

▶️  Frontenddeveloper (KYH)

▶️  Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

▶️  Specialistutbildad undersköterska psykiatri

▶️  Stödpedagog (TUC)

▶️  Processtekniker (Vilhelmina Lärcenter)

▶️  Miljösamordnare Hållbara byggnader (KYH)

Fokuset på framtidsutbildningar gav resultat

Roslagens entreprenörer ser möjligheten med YH-utbildningar. Nu finns det 17 utbildningar för dig som vill ta nästa steg i arbetslivet. Tillsammans med företag i Roslagen har vi till Campus Roslagen sex nya utbildningar. Bland dessa utbildningar finns flera framtidsutbildningar.

Annie Eriksson, Utbildningskoordinator Campus Roslagen

  • Processtekniker smart industri, 12 platser. Utbildningen har tagits fram tillsammans med Note, Holmen Paper i Hallstavik och Textilia i Rimbo.
  • Hotel & Restaurant Manager, 20 platser. Utbildningen tagits fram genom ett samarbete med företag över hela Roslagen. Från Gimo i norr till Nacka i söder.
  • Installationsingenjör – Solel, lagring och laddning
  • Vindkrafttekniker – On- & Offshore framtagen tillsammans med Siemens.

Ansök från och med februari

Ansökningsperioden inleds i februari och antalet platser är begränsade, så skicka in din ansökan i god tid!  På vår utbildningssida kan du läsa mer om respektive utbildning och även komma vidare till ansökningssidan, läs mer om utbildningarna här.

Behöver du hjälp med din ansökan?

För de som behöver hjälp med information eller ansökan finns det möjlighet att kontakta utbildningsanordnarens antagningsavdelning för mer info. Du hittar mer information under varje specifik utbildning.

Om du behöver studera någon kurs på komvux innan ansökning kan du läsa mer på Norrtälje komvux webbsida. 

Hitta studentbostad på Campus Roslagen

För dig som blir antagen till en av våra utbildningar finns möjlighet att hyra bostad på Campusområdet. Vi har ca 380 bostäder i olika storlek i trivsamt, stadsnära område. Här kan du läsa mer om bostäderna.