Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Årskrönika 2021

Publicerat:

Ett fantastiskt år på Campus trots pandemin

2021 har varit ett mycket händelserikt år på Campus. Året inleddes mitt i en pandemi och utbildningssalarna på Campusområdet stod tomma nästan hela våren. Därför var vi väldigt glada att i september 2021 få inleda ett nytt läsår med att välkomna alla våra studenter. Under året har en hel del förändringar skett, den största i samband med vd-skiftet i maj. Men trots att omställningarna har varit många har verksamheten blomstrat.

Campus Norrtälje

Rekordmånga utbildningsprogram och studenter

Utbildningsutvecklingen fick en fantastisk start på året då vi beviljades flera nya utbildningar. På tre år har vi lyckats fördubbla antalet utbildningar och studenter. En av de utbildningar vi är mest stolta över är givetvis akvaponiutbildningen som vi arrangerar i egen regi tillsammans med Väddö folkhögskola. Utbildningen är den enda av sitt slag i Sverige och de facto hela Europa och resulterade i över 200 ansökningar, vilket slog alla våra förväntningar. Vi är även väldigt stolta över att vi lämnat in fler utbildningsansökningar inför nästa läsår än någonsin tidigare.

Med våra bostäder bidrar vi till kompetensförsörjningen och minskar bostadsbristen

Sedan hösten 2021 har vi möjlighet att hjälpa unga få hyreskontrakt i kommunen. Det har gjort att vi i år har betydligt fler hyresgäster än samma period förra året. Genom att erbjuda tidsbundna kontrakt till studerande och nyrekryterade bidrar vi till kompetensförsörjningen i kommunen. Nu kan vi även ge unga med fast inkomst en möjlighet att få sin första bostad.  I juni 2021 färdigställdes vårt nyaste hyreshus med 21 energismarta bostäder.

Campus Roslagen nya bostäder

Många nya hyresgäster i våra lokaler

Under hösten har vi satsat stort på att göra lokalen för Företagslabbet redo för inflyttning. Vi ser fram emot att snart få fylla det utrymmet med drivna entreprenörer. Under året har vi fått in 37 nya hyresgäster i våra lokaler och kontor. Vi har hyrt ut tre större lokaler, 11 kontorsrum, och ett antal större och mindre förråd. Just nu finns några stora lokaler lediga på området, men för dessa pågår förhandlingar och vi hoppas på fler nya hyresgäster efter årsskiftet.

Innovation, utveckling, hållbarhet och trygghet

Under 2021 har Utvecklingscentrum för Vatten utfört ca 800 VA-rådgivningstimmar till fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp i kommunen. UCV har anordnat seminarier och studiebesök på både lokal, nationell och internationell nivå. Under året har UCV även genomfört flertalet projekt och ansökt om projektmedel för fortsatt arbete. På Kaserngatan 1 har vi installerat solceller för att ta vara på solenergi. Vi har även jobbat aktivt för att göra området tryggare för såväl boende som hyresgäster och besökare.

Företagslabbet

Campus Roslagen AB gör skillnad i Norrtälje

Vi erbjuder fräscha bostäder till studenter, nyrekryterade och unga och bidrar även men kompetensförsörjning i kommunen. Vi bidrar till innovation och utveckling genom egna projekt och  genom vår delaktighet i bland annat Företagslabbet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete och att bidra till kommunens utveckling och kompetensförsörjning år 2022.

Ladda ner Årskrönikan som pdf här.

God Jul & Gott Nytt År!

önskar Frida Karlsson med personal