Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Nya utbildningar hösten 2024

Publicerat:

Utbildningar att se fram emot hösten 2024

Idag gav MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor) besked om vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljats runtom i Sverige. Vi på Campus Roslagen skickade i år in tio ansökningar varav sex stycken beviljades. Något vi är väldigt stolta och glada över. Detta betyder i sin tur att vi hösten 2024 erbjuder hela sexton yrkeshögskoleutbildningar som genomförs i nära samarbete med externa utbildningssamordnare.

”I år kan vi erbjuda ett brett utbud med utbildningar på Campus Roslagen, utbildningar som leder till jobb.”

Frida Karlsson, VD Campus Roslagen

Sjösala föreläsningssal Campus Roslagen

Hösten 2024 kan Campus Roslagen erbjuda 16 utbildningsstarter

➡️ Platschef Hållbar produktion – NY

➡️ Fastighetstekniker Hållbar drift – NY

➡️ Projektledare Solenergi – NY

➡️ Byggproduktionsledare – ROT

➡️ Miljösamordnare Hållbara byggnader

➡️ Front End Developer

➡️ Processtekniker – Krossning, Asfalt och Betong

➡️ Stödpedagog

➡️ Specialistutbildad undersköterska- Kognitiva sjukdomar

➡️ Installationsingenjör – Solel, Lagring och Laddning

➡️ Processtekniker – Smart industri

➡️ Byggnadsingenjör – Klimat och konstruktion

➡️ Hotel och Restaurant Manager

➡️ Arbetsledare – Anläggning

➡️ Vindkrafttekniker On- och Offshore

➡️ Akvaponiingenjör

Ett framgångsrikt samarbete med näringslivet

På Campus Roslagen strävar vi ständigt efter att erbjuda högkvalitativa utbildningar som inte bara uppfyller akademiska normer utan också möter behoven i Norrtälje kommuns näringsliv. Genom ett aktivt och nära samarbeta med företag och näringslivet i kommunen har vi set till att skapa ökade möjligheter till jobb för våra studenter efter avslutad utbildning.

Vårt fokus ligger inte bara på att tillgodose individuella studiebehov utan också på att stärka Norrtälje som en attraktiv plats för arbete och boende. Genom att skapa en balans mellan utbildning och arbetsmarknad utrustar vi inte bara studenterna för framgång utan tillhandahåller även näringslivet en kvalificerad och anpassningsbar arbetskraft.

Ansökningen öppnar i februari

Ansökningsperioden för utbildningarna öppnar i februari och stänger i april. På Campus Roslagens utbildningssida kan du få ytterligare information om varje specifik utbildning och enkelt navigera till ansökningssidan.

Vi hoppas på att se just dig på Campus i höst!