Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Min framtid

Publicerat:

Projektet Min framtid är igång

Som en del av undervisningen och för att rusta niondeklassarna inför framtiden är projektet Min framtid i gång. Genom att låta eleverna arbeta med verkliga, praktiska scenarier ska de få en inblick i och förberedas för en del av vuxenlivets utmaningar.

”Det är ett intressant och spännande projekt där ungdomarna får med sig kunskaper de kommer att ha nytta av i framtiden.”

Utifrån påhittade familjekonstellationer arbetar eleverna med olika frågor. Dessa frågor rör allt från bostad, energi- och uppvärmning, privatekonomi, matplanering till utbildning och karriär. I likhet med en stor del av de utmaningar som vuxenlivet erbjuder.

Som ett första steg hålls workshops

Under oktober månad deltar eleverna i olika workshops som arrangeras av de samarbetsföretagen som är med i projektet. Dessutom ger varje företag eleverna en specifik utmaning inom just sitt specialområde. Genom dessa workshoppar får eleverna en första inblick  i de praktiska frågorna som de vidare kommer arbeta med i projektet.

Min framtid Campus Roslagen

Steg två – projektarbete

Efter att ha tagit del av workshopparna påbörjas nästa steg – att arbeta med familjerna. Uppdraget är alltså att varje grupp elever ska skapa en sund och hållbar ekonomi för sin påhittade familj. De ska ta hänsyn till varje familjs unika behov och förutsättningar. Här ska de olika ämnena lyftas, så som matplanering, privatekonomi och karriär. Dessutom ska denna del redovisas skriftligt och skickas in senast två veckor före finalen.

Den stora finalen

Slutligen äger finalen rum den 25 januari 2024 och där kommer eleverna även presentera sina projekt. Juryn består av representanter från de medverkande företagen.

Alla deltagande klasser är med och tävlar i tre olika kategorier:

  • ✅ Det bästa hållbara tänk (ekonomiskt, ekologiskt, socialt)
  • Bästa presentation
  • Utmaningar

 

En första inblick i vuxenlivet

Projektet ger eleverna en möjlighet att på ett lätt och smidigt sätt lära sig att tillämpa sina färdigheter. Samtidigt som de kan utveckla en djupare förståelse för hur teoretiska ämnen kan relatera till verkliga situationer. Vidare ges ett utmärkt tillfälle att främja samarbete och problemlösning. Något som är viktiga aspekter att ta med sig ut i arbetslivet.

Detta är ett sätt att med hjälp av en verklighetsbaserad inlärning ge eleverna en tydlig bild av hur skolämnen faktiskt appliceras på livet. Ämnen som berörs är bland annat svenska, SO, hemkunskap och matematik.

Stolt samarbetspartner

Tillsammans med Fastighetsbyrån, ICA Flygfyren, Roslagens Sparbank, Norrtälje Energi och Roslagens Sparbanks Stiftelser är vi på Campus Roslagen en del i detta projekt. Under de senaste veckorna har vi haft besök av flera av kommunens högstadieskolor. Det har varit mycket givande och vi är glada över att kunna bidra till att eleverna får med sig kunskaper som de kommer ha nytta av i framtiden.

”Det är viktigt för oss på Campus Roslagen att ungdomar i kommunen får veta att de kan plugga och bo även på hemmaplan. De behöver inte lämna kommunen för att vidareutbilda sig.”

Sammanfattningsvis är Min Framtid ett intressant och spännande projekt som vi verkligen tror kan generera goda kunskaper för alla elever framåt i livet. Det är mycket som ska navigeras som ung vuxen och kan detta bidra till att underlätta några av de utmaningarna man ställs för – känner vi att vi lyckats med vårt uppdrag.