logo

Miljö, klimat och hållbarhet

Vad vi har gjort under åren

2003

 • Samtliga hus på Campus ansluts till Norrtälje energis fjärrvärmecentral som eldas med flis.

 

2007

 • Tvättstugor utrustas med automatdosering av tvätt och sköljmedel – rätt dosering och mindre avfall.
 • Samtliga hus byggda/ombyggda efter 2007 utrustas med sopsorteringsrum.

 

2009-2010

 • 60 nya student lägenheter där elen i lägenheten automatiskt bryts när lägenheten lämnas.

 

2014

 • Utvecklingscentrum för vatten startar sin verksamhet med bl a Rådgivning kring vatten och avloppsfrågor,

 

2016

 • Första laddstolpen för elbilsladdning.
 • Tilläggsisolering av husen på Kaserngatan 7, 9 och 12
 • Campus Roslagens första bisamhälle flyttar in

 

2017

 • Avtal med Energi Sverige om leverans av el från förnybar energikälla.
 • Företagsbilar byts ut till laddhybrider.
 • 2 nya laddstolpar för elbilar
 • Samtliga bostäder utrustas med snålspolande duschar.

 

2018

 • Bolagets första elbil inköps.

 

2019

 • Tilläggsisolering huset på Evert Taubes gata 1 och Astrid Lindgrens gata 1
 • Ytterligare en laddstolpe kommer i drift under hösten.
 • Ytterbelysning på Astrid Lindgrens gata 7 bytes ut till led.

Här kan du ladda din elbil på Campus Roslagen

Kaserngatan 1, fri laddning

Kaserngatan 11, Incharge. Kostnad för laddning framgår på stolpen.

Astrid Lindgrens gata 7, Incharge. Kostnad för laddning framgår på stolpen.

Evert Taubes gata 1, Incharge. Kostnad för laddning framgår på stolpen.

 

Incharge
För att kunna nyttja våra Incharge stolpar behöver du beställa ladd bricka. Information och beställning på www.goincharge.com

 • Anslut bilen till laddstolpe
 • Lägg på Incharge brickan.