logo

Miljö, klimat och hållbarhet

Vad vi har gjort under åren

2003

 • Samtliga hus på Campus ansluts till Norrtälje energis fjärrvärmecentral som eldas med flis.

 

2007

 • Tvättstugor utrustas med automatdosering av tvätt och sköljmedel – rätt dosering och mindre avfall.
 • Samtliga hus byggda/ombyggda efter 2007 utrustas med sopsorteringsrum.

 

2009-2010

 • 60 nya student lägenheter där elen i lägenheten automatiskt bryts när lägenheten lämnas.

 

2014

 • Utvecklings Centrum för Vatten startar sin verksamhet med bl a Rådgivning kring vatten och avloppsfrågor,

 

2016

 • Första laddstolpen för elbilsladdning.
 • Tilläggsisolering av husen på Kaserngatan 7, 9 och 12

 

2017

 • Avtal med Energi Sverige om leverans av el från förnybar energikälla.
 • Företagsbilar byts ut till laddhybrider.
 • 2 nya laddstolpar för elbilar
 • Samtliga bostäder utrustas med snålspolande duschar.

 

2018

 • Bolagets första elbil inköps.

 

2019

 • Tilläggsisolering huset på Evert Taubes gata 1 och Astrid Lindgrens gata 1
 • Ytterligare en laddstolpe kommer i drift under hösten.
 • Ytterbelysning på Astrid Lindgrens gata 7 bytes ut till led.