Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Miljö och hållbarhet

På Campus Roslagen värnar vi om miljön och hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att ständigt utvärdera och utveckla vårt miljöarbete.

vårt hållbarhetsarbete

Campus Roslagen arbetar mot Norrtälje kommuns miljömål för utsläppsminskning. Vi ska i vår verksamhet minska den negativa miljöpåverkan. Vi strävar till att aktivt stötta våra hyresgäster och besökare för att underlätta för alla som vistas på Campusområdet att göra aktivt hållbara val.

Campus Roslagen

Miljö- och hållbarhetsåtgärder

Vi har utfört en rad åtgärder för att förbättra miljön och hållbarheten på Campus Roslagen

2003 anslöt vi samtliga byggnader till Norrtälje energis fjärrvärmecentral som eldas med flis.

Sedan 2007 har våra tvättstugor varit utrustade med automatdosering av tvätt- och sköljmedel. Detta för rätt dosering och mindre avfall.

Alla hus som är byggda efter 2007 är utrustade med separata sopsorteringsutrymmen.

Hållbarhetsinsatser på Campus Roslagen

2009-2010 byggdes 60 nya lägenheter där elen automatiskt bryts då man lämnar bostaden.

2014 startade Utvecklingscentrum för vatten sin VA-rådgivning för privatpersoner.

2016 installerade vi vår första laddstolpe för elbilar och tilläggsisolerade tre av husen på Kaserngatan. Samma år flyttade även det första bisamhället in på Campus.

2017 inledde vi samarbete med Energi Sverige om leverans av el från förnybar energikälla. Detta år byttes även samtliga företagsbilar till laddhybrider. Vi skaffade även två nya laddstolpar för elbilar. År 2017 utrustades även samtliga bostäder med snålspolande duschar.

År 2018 skaffade vi vår första elbil. 2019 installerades ytterligare två laddstolpar. Utöver det tilläggsisolerades husen på Evert Taubes gata 1 och Astrid Lindgrens gata 1 och belysningen på Astrdi Lindgrens gata byttes till LED.

Campusbilar
Campus Roslagen

Solceller och trehjuling

2020 driftsätts vår försa solcellsanläggning på Evert Taubes gata 1 som ger ca 23.000 kWh/år. Juni samma år får serviceteknikerna nästa elbil. Detta innebär att vi i vår fordonspark endast har elbilar och laddhybrider.

Som alternativ till bil skaffar vi i maj 2020 vår första trehjulingscykel med elassistans, något som våra fastighetsskötare efterfrågat. Idag är samtliga servicebilar rena elbilar.

Sedan 2021 levererar Norrtälje Energi levererar elkraft klassas som bra miljöval utifrån Naturskyddsföreningens kriterier.

Här kan du ladda din elbil på Campus Roslagen

Ladda gratis på Kaserngatan 1.

Incharge Laddare
  • Kaserngatan 11, kostnad för laddning framgår på stolpen.
  • Astrid Lindgrens gata 7, kostnad för laddning framgår på stolpen.
  • Evert Taubes gata 1, kostnad för laddning framgår på stolpen.

För att kunna nyttja våra Incharge stolpar behöver du beställa ladd bricka. Information och beställning via länken nedan.

InCharge