Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Att ta emot en LIA-praktikant

Publicerat:

LIA-praktikant, som att få låna kompetent arbetskraft

Att ta emot en LIA-praktikant kan vara en enorm fördel för dig som företagare. Låt oss ändra tankesätt kring ”den klassiska praktikanten” som man behöver komma på arbetsuppgifter åt för att sysselsätta. LIA är mycket mer än så och kan vara en riktig win-win situation för eleven och för dig som företagare. Både på kort och lång sikt.

Syfte och mål med Lärande i arbete (LIA)

Yrkeshögskoleutbildningar innehåller en eller flera perioder med lärande i arbete för att ge den studerande möjlighet att göra sig redo för sin kommande, nya yrkesroll. Antalet veckor som en LIA-period är varierar mellan olika utbildningar. Genom att få komma ut på en arbetsplats och få sätta sina teoretiska kunskaper på prov i praktiken samt att få möjlighet till att bygga ett kontaktnät leder till ökade chanser för en framtida anställning.

En LIA-praktikant är som att låna kompetent arbetskraft

LIA förser branscher med kompetens och rekryteringsstöd

Lärande i arbete förser också den aktuella branschen med kompetens och stöttning i rekryteringsbehovet. En värdefull LIA-period gör att den dagen eleven tagit examen så är den kompetent nog och redo för arbetslivet från dag 1.

Här kan du läsa mer om LIA

En LIA-praktikant är som att låna kompetent arbetskraft

Utöver den nya kompetensen, idéerna och perspektiven som LIA-praktikanten medför till din verksamhet så är det också ett utmärkt läge att testa på ert samarbete. Utan att behöva förbinda sig till en anställning. Som att låna kompetent arbetskraft eller som en gratis provanställning

LIA-praktikanter leder till hållbara anställningar

Under en LIA-period har man, från båda håll, god tid på sig att lära känna varandra och få en uppfattning om en framtid finns för studenten inom företaget. Fördelen med det är att det leder till hållbara och långvariga anställningar.

En handledare behövs för att ta emot LIA-praktikanter

 För att ta emot en praktikant behöver företaget/verksamheten utse en handledare som kommer att ansvara för eleven under praktikperioden. Det är handledaren som är ansvarig för att se till så att eleven får relevanta arbetsuppgifter för utbildningen och rätt arbetsredskap.

Det är en stor fördel att förbereda arbetsuppgifterna enligt läroplanen, gemensamt med LIA-praktikanten innan LIA:n börjar. På så vis har ni båda tydliga förväntningar på vad LIA-perioden ske ge både praktikanten och ert företag och det ger utmärka förutsättningar för att perioden ska bli värdefull för båda parter. Ju bättre förutsättningar en LIA-praktikant ges desto större är givetvis chansen att ni snabbt får en värdefull resurs i företaget

Således är det också handledarens ansvar att se till att eleven faktiskt får utöva och praktisera de moment som ni gemensamt kom överens om innan praktikens start.

Det är alltid kostnadsfritt att som företag ta emot en LIA-praktikant.

Man behöver lägga en hel del tid på handledning, men på sikt är det en väldigt bra investering att ta emot LIA-praktikanter. Och utbildningen vid Campus Roslagen ger mycket bra bas- och förkunskaper till yrket.

– Annika Wannersten, Alcea

LIA är ett utmärkt sätt att rekrytera

När LIA-perioden kommer till sitt slut ska du som handledare göra en utvärdering av studentens arbetsinsats och detta görs med stöttning av en YH-utbildningens mall.

Skulle samarbetet mellan praktikplats och den studerande inte fungera eller kännas bra för någon av parterna så kan praktikperioden avslutas när som helt under praktikperioden.

Lokala företag där LIA:n resulterat i anställning

Alcea och Ekonomi Roslagen är två lokala redovisningsbyråer som har dragit mycket stor nytta av att ta emot LIA-praktikanter från Campus Roslagens Redovisningskonsultsutbildning där flertalet har lett till anställningar.

För Kristin Enlund-Svensson och Ekonomi Roslagen har det varit en oerhörd tillgång att ha möjlighet att ta emot LIA-praktikanter. Hon förklarar att möjligheten som en LIA-period ger är ett guldläge för att lära känna varandra och se hur personen trivs och passar i gruppen. Innan man bestämmer sig för en eventuell anställning.

Hos Ekonomi Roslagen har man sett till att LIA-praktikanterna är delaktiga i hela den dagliga verksamheten från dag 1. Det leder till att den studerande då snabbt blir en i personalgruppen och inte bara ”praktikanten”.

Ta emot LIA Campus Roslagen
Lotta Waldvik blev efter sin praktik anställd på Ekonomi Roslagen. Anette Sandgren och kollegorna på Ekonomi Roslagen har dragit stor nytta av att ta emot LIA-praktikanter från Campus Roslagens Redovisningskonsult-utbildning.

”En praktikplats leder i 50% av fallen till anställning”

Myndigheten för Yrkeshögskolan

Fördelarna för dig som företagare att ta emot en LIA-praktikant:

– Nyutbildad personal med nya idéer och perspektiv

– Inga kostnader eller förpliktelser

– Ni hinner lära känna varandra innan eventuell anställning

– Rekrytering efter LIA-perioden leder till hållbara anställningar

Är ditt företag i behov av framtida rekryteringar?

Se nedan för kommande LIA-perioder för elever hos oss på Campus Roslagen:

Är du intresserad av att ta emot en LIA-praktikant? Kontakta oss på: annie.eriksson@campusroslagen.se