logo

Lärande i arbetet (LIA)

februari 8, 2021
LIA Lärande i arbete
Share:

Lärande i arbetet (LIA)

Här hittar du information om LIA och vad det innebär för dig som företagare. Längre ner på sidan kan du även hitta vilka perioder respektive utbildning hos oss har sin LIA-period under våren 2021.

Vad är Lärande i arbetet?

Lärande i arbetet (LIA) innebär den studerande gör praktik på en arbetsplats som en del av sin utbildning. Det kan vara bra att veta att utbildningsanordnaren kan ha en färdig kursplan för LIA. Där framgår det vilka mål den studerande förväntas uppnå, kursplanen hjälper dig som handledare från arbetsplatsen att veta vilka arbetsuppgifter den studerande ska göra. Den studerande ska delta i arbetet och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten. I planen brukar det även framgå hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Varför ingår LIA i utbildningen?

Anledningen till LIA är att studenten dels ska få praktisera det personen lärt sig i teorin men även att lära sig yrket i en verklig miljö. Att erbjuda studenten en LIA-plats innebär inte en anställning. LIA är också ett sätt för arbetsgivarna att få rätt kompetens, eftersom Yrkeshögskolan tar fram ansökningar tillsammans med näringslivet ser man till anställnings- och kompetensbehovet i landet. Varje utbildning har en ledningsgrupp och majoriteten i ledningsgruppen är representanter från arbetslivet. På så sätt gynnar det både företagen att utbildningen blir relevant men även för den studerande som tar examen med en tydlig yrkesroll i sikte.

Här hittar du som företag eller organisation mer info om vad LIA innebär för er.

LIA 2022-2023

Lärande i arbete (LIA)

 

Här hittar du mer info om utbildningarna hos oss!

 

Kontaktperson hos oss

Annie Eriksson, annie.eriksson@campusroslagen.se, 0176 – 28 61 64