Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Lärande i Arbete (LIA)

Här hittar du information om LIA för dig som student och vad det innebär för dig som företagare.

Vad är Lärande i Arbete?

Lärande i Arbete (LIA) är en del av din utbildning där du får möjlighet att praktisera dina kunskaper och färdigheter på en riktig arbetsplats. Det är inte bara en period av observation, utan du förväntas aktivt delta i arbetsuppgifter och vara en del av arbetsgemenskapen. Genom LIA får du chansen att tillämpa det du lärt dig i teorin i en verklig arbetsmiljö.

Din utbildningsanordnare kommer att tillhandahålla en kursplan för LIA, som beskriver de mål och förväntningar som du förväntas uppnå under praktikperioden. Denna plan fungerar som en guide för både dig och din handledare på arbetsplatsen och definierar vilka uppgifter och ansvarsområden du ska fokusera på. Dessutom beskrivs i kursplanen hur din kompetens kommer att bedömas och betygssättas.

Varför ingår Lärande i Arbete (LIA) i utbildningen?

Syftet med LIA är att ge dig möjlighet att integrera teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet. Genom att delta i LIA får du inte bara chansen att applicera dina studier i praktiken utan också att få en djupare förståelse för ditt framtida yrke i en verklig arbetsmiljö.

Det är viktigt att påpeka att LIA inte innebär en anställning, utan snarare en möjlighet för dig att lära och växa i din utvalda bransch. För arbetsgivarna är LIA också en chans att bidra till att forma framtidens arbetskraft och säkerställa att de får den kompetens de behöver. Genom samarbeten mellan utbildningsanordnare och näringslivet säkerställs att utbildningarna är relevanta för dagens arbetsmarknad, vilket gynnar både företag och elever.

Här hittar du som företag eller organisation mer info om vad LIA innebär för er.


Mer info och lästips

Utbildning som ger dig jobb

Vi erbjuder utbildningar som det är brist på och yrken som ger jobb. Med ett gott samarbete med näringslivet finns det fina möjligheter till praktikplatser och senare även en anställning.

Lista över våra utbildningar

På Campus Roslagen satsar vi på utveckling. Här på Campus Roslagen kan du läsa olika utbildningsformer som Yrkeshögskola (YH), högskola och vuxenutbildning.

Studievägledning

Studievägledning kan vara ett viktigt steg i processen när det gäller val av studieinriktning eller yrke. En studievägledare kan vara ett bra bollplank, oavsett om valet inför framtiden känns enkelt eller svårt.

Garanterat boende

Boende under studietiden ska inte vara ett problem. Därför omfattas alla som får en studieplats vid Campus Roslagen av vår bostadsgaranti. Slipp leta bostad och fokusera på studierna istället.