Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Kvalitet och antagningskriterier

På Campus Roslagen erbjuder vi utbildningar framtagna av branschen för att uppfylla de krav som kommer att ställas på dig i yrkeslivet. Kvalitet är a och o när det kommer till att anordna utbildningar som ger jobb i framtiden.

Ledningsgruppens syfte

Ledningsgruppen är som motorn bakom varje utbildning. De jobbar för att se till att utbildningen är bra och blir ännu bättre med tiden. Ledningsgruppen ska uppfylla villa kriterier för att kunna säkerställa att alla utbildningar är lika bra. I ledningsgruppen finns olika människor, som till exempel folk från arbetslivet och ledare från utbildningen. Studenter är också med för att ge sina åsikter och tankar. Deras insikter är viktiga för att göra utbildningen så bra som möjligt. Studenterna är med på samma villkor som alla andra i gruppen. Ibland finns det även någon från en annan högskola med i gruppen för att ge sina åsikter och se till att utbildningarna i regionen håller hög kvalitet.

I ledningsgruppen får du chansen att:

  • Välkomna nya studerande till våra utbildningar.
  • Hjälpa till att erkänna tidigare erfarenheter och kunskaper.
  • Planera och sätta upp riktlinjer för kurser.
  • Kontinuerligt förbättra kvaliteten på vårt arbete och vår gemensamma värdegrund.

Engagera dig i ledningsgruppen och forma framtidens utbildning

I ledningsgruppen spelar du en nyckelroll i att se till att vår utbildning håller hög kvalitet och är relevant för arbetslivet. Som del av gruppen får du:

  • Samarbeta med experter från arbetslivet som vet vad som krävs i den verkliga världen efter examen.
  • Ha ett ordentligt inflytande över utbildningens innehåll och utveckling, för att säkerställa att den möter arbetsmarknadens behov.
  • Vara aktiv i att forma och förbättra utbildningen, genom att analysera och diskutera hur den fungerar i praktiken.
  • Arbeta kontinuerligt med att förbättra både kvaliteten och de grundläggande värderingarna i utbildningen.

Det handlar om att engagera sig och aktivt bidra till att utbildningen förbereder studenterna på bästa möjliga sätt för deras framtida yrkesliv.

Så stödjer ledningsgruppen utbildningens kvalitet och antagningsprocess

I ledningsgruppen träffas vi regelbundet för att se över och stärka utbildningens kvalitet. Det är här vårt ansvar för utbildningen tar form. En klar och tydlig arbetsordning gör det lätt för alla att veta vad som förväntas av dem. Ofta leder en erfaren person från arbetslivet mötena, vilket ger oss värdefulla insikter från verkligheten. Om du arbetar med flera utbildningar under samma paraply, är det viktigt att vi håller ordning på vilka beslut som tillhör vilken utbildning. Det här gör vi för att säkerställa att allt går rätt till och att varje utbildning får den uppmärksamhet den förtjänar.

Kvalitetskrav på lärande

När det kommer till lärande är det viktigt att den utbildning du väljer, ger dig både praktiska och pedagogiska förutsättningar. Självfallet har alla lärare och handledare rätt kompetens och kunskap för uppgiften. Att de praktiska och pedagogiska förutsättningarna är rätt, syns ofta i saker som god planering, en bra ledning, trevlig studiemiljö, trevliga lokaler och rätt utrustning. Själva pedagogiken innefattar teori, praktiskt arbete och reflektion.

Alla kurser är anpassade för att möta utbildningens mål. Alla de anställda har en god insikt i yrket och i den pedagogiska kompetens som utbildningen kräver. Lärarna har givetvis tillgång till stöd och kompetensutveckling.

Höstens seminarier Campus Roslagen

Kvalitetskrav på lärande i arbete (LIA)

En väl fungerande LIA är en integrerad del av varje utbildning. För att det ska vara möjligt måste utbildningssamordnaren ha goda relationer till branschen. Det är viktigt att utbildningsanordnaren har goda kontakter till närings- och arbetslivet för att kunna erbjuda bra LIA-platser. LIA-kurserna är ett naturligt steg i utbildningen och utvecklingen och det är viktigt att kursmålen för LIA stämmer överens med utbildningens mål. De som anlitas som LIA-handledare har goda rutiner för att följa upp handledningens kvalitet under LIA-perioder.

Här kan du läsa mer om Lärande i arbetet (LIA)

Kvalitetskrav på kvalitets- och värdegrundsarbete

Varje utbildning har ett tydligt formulerat och transparent kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet omfattar hela utbildningen och täcker allt från planering till genomförande och utbildning. Alla har lika stor möjlighet att verka och delta i utbildningen. Kvalitetsarbetet utformas för att åtgärda brister, men även förbättra och utveckla. Allt kvalitetsarbete dokumenteras för bästa möjliga uppföljning. I värdegrundsarbetet ingår att garantera mångfald och jämlikhet mellan könen. Ingen blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.

Antagning och antagningskriterier till våra utbildningar

När det gäller antagning är det i första hand ditt antagningsprov och ditt gymnasiebetyg som avgör om du kommer in på utbildningen du söker till eller inte. Det som särskiljer yrkeshögskoleprogrammen från andra program är att du, trots att du kanske saknar viss gymnasiekompetens, kan komma in på programmen. Orsaken är att yrkeshögskolan numera använder sig av sk reell kompetens och validering. Tack vare valideringssystemet är ca 20 % av de som blir antagna till Yrkeshögskoleprogrammen intagna på basen av reell kompetens, trots att de initialt kanske inte har alla meriter som behövs för till exempel svenska eller matte. Med reell kompetens kan man förbise vissa delar av de formella kraven, om du har andra meriter eller kompetenser som gör dig till en bra kandidat för utbildningen.

Känner du dig osäker på om du har tillräckliga meriter eller om du behöver läsa mer av något ämne för att komma in på den utbildningen du är intresserad av? Vi erbjuder studievägledning vid Lärcentrum i Norrtälje kommun. Läs mer här.

Ett lyckat samarbete kring byggproduktionsutbildningen

Reell kompetens och validering i praktiken

Vad innebär reell kompetens då det kommer till yrkeshögskoleutbildningar? Det innebär i praktiken att kartlägga och identifiera reell kompetens, dvs den faktiska kompetens som du som person har. Oavsett var, hur eller när du fått denna. Det sättet att mäta kompetens används både i antagningsskedet och när man räknar tillgodo dina tidigare meriter.

Varför är det viktigt att arbeta med reell kompetens?

Reell kompetens är viktig i det skede då vi ska avgöra vilken kompetens och kunskap du har. Det är fullt möjligt att du som person har en massa kompetens, trots att du kanske saknar en del av de formella meriterna. Reell kompetens innebär att du kan få tillgodo tidigare kurser eller utbildningar, för att undvika att du ska behöva gå om kurser som du redan gjort.  Det i sin tur, förkortar studietiden så att du snabbare kommer ut i arbetslivet. Nuförtiden finns alltså möjlighet att även ta in studenter som saknar  en del av de traditionella eller formella meriterna. Genom att jobba på det här sättet kan vi både bredda möjligheten att komma in, samtidigt som vi ökar mångfalden inom utbildningarna.

Validering och reell kompetens gör att vi tar tillvara studie- och arbetslivserfarenhet som en ansökande har från andra länder. Utöver det bryter vi gamla könsrelaterade yrkesval och gynnar dessutom personer som vill byta yrkesinriktning.

På Myndigheten för Yrkeshögskolan kan du läsa mer om detta.


Mer info och lästips

Utbildning som ger dig jobb

Vi erbjuder utbildningar som det är brist på och yrken som ger jobb. Med ett gott samarbete med näringslivet finns det fina möjligheter till praktikplatser och även senare en anställning.

Lista över våra utbildningar

På Campus Roslagen satsar vi på utveckling. Här på Campus Roslagen kan du läsa olika utbildningsformer som Yrkeshögskola (YH), högskola och vuxenutbildning.

Studievägledning

Studievägledning kan vara ett viktigt steg i processen när det gäller val av studieinriktning eller yrke. En studievägledare kan vara ett bra bollplank, oavsett om valet inför framtiden känns enkelt eller svårt.

Garanterat boende

Boende under studietiden ska inte vara ett problem. Därför omfattas alla som får en studieplats vid Campus Roslagen av vår bostadsgaranti. Slipp leta bostad och fokusera på studierna istället.