Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Kompetens hos företag och bostäder

Publicerat:

Annie bloggar:

Om kompetens hos företag och bostäder

För ett tag sedan var jag på min på min första stora samling av YH-anordnare. Både i kommunal regi och i bolagsform.
Frågan var hur man fångar upp arbetslivets efterfrågan på kompetens för att kunna säkerställa fortsatt verksamhet. Värd för mötet var TUC yrkeshögskolor.

Kompetensbrist ett återkommande tema

I Stockholmbarometern står att läsa: 42 procent av Stockholms företag uppgav att de hade brist på personal (Se bilaga).
Är situationen densamma i Norrtälje? Hur ser företagen i Norrtälje på möjlighet att anställa med rätt kompetens?

Campus Roslagen – ett bra exempel på samarbete mellan företag, utbildning och bostäder

Campus Roslagen lyftes upp som ett bra exempel. Detta för att kommunen har tagit ett beslut att Campus Roslagen ska verka för att främja etablering av företag och eftergymnasiala utbildningar och samtidigt tillhandahålla studentbostäder på bolagets fastigheter. Att en studerande på YH-utbildning kan hyra en bostad på Campus var de flesta i gruppen imponerade av.

Det var både intressant och lärorikt att träffa andra i branschen. Det gav mersmak för att fortsätta arbeta för goda relationer till företagen och för att arbeta för att främja kompetensbehoven.

Hör gärna av dig ifall du har tankar eller funderingar om hur vi kan arbeta för att öka samarbetet med näringslivet och minska kompetensbristen i Norrtälje och Stockholms län!

Annie

annie.eriksson@campusroslagen.se

Annie Eriksson