Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Innovationscenter

Campus Roslagens innovationscenter är kunskapsintensiv verksamhet som agerar på en arena från folkbildning till forskning.

Campus Roslagen – ett innovationsnav i Norrtälje Kommun

På vår projektarena driver vi gränslösa projekt, alltid med hållbarhetsperspektivet och medborgaren i fokus. Vårt mål är att skapa förutsättningar för samarbeten och utveckling där de inte finns idag i kommunen. Genom våra nätverk via utbildning och goda samarbete med kommun och näringsliv kan vi etablera en plattform för kunskapsutbyte och utveckling. Campusområdet erbjuder en fantastisk möjlighet att skapa ett nav för kunskap och näringsliv med våra utbildningar, lokaler och kopplingen till det lokala näringslivet. På vårt område verkar bland annat Utvecklingscentrum för vatten och Företagslabbet i Roslagen.

Läs mer om våra innovativa projekt nedan.

Juni och sommar

TransFarm – Cirkulärt jordfritt jordbruk för stadsbönder 

TransFarm-projektet syftar till att öka användningen av cirkulärt jordfritt jordbruk för stadsbönder. Hur får man cirkulär livsmedelsproduktion till de urbana stadsområdena? Går det att odla grönsaker och fisk året om? Det nystartade TransFarm-projektet kommer att hjälpa till att nå dessa mål genom att främja utvecklingen av akvaponisk odling i Östersjöregionen.

Läs mer

Entreprenörer och leverantörer av teknik inom vatten och avlopp

På Vattenexpo på Campus Roslagen hittar du information om entreprenörer och leverantörer inom vatten och avlopp i kommunen. Här hittar du ett urval av lämpliga leverantörer av teknik och entreprenörer för vatten och avlopp anpassade till enskilda hushåll och samfälligheter. Du hittar mer information om alla de olika leverantörerna på sidan.

Läs mer
Vattencentrum

Ett kunskapscentrum för arbetet med vatten – fokus på känsliga vattenmiljöer

Utvecklingscentrum för vatten (UCV) är en verksamhet under Campus Roslagen som bland annat erbjuder kunskapsutveckling i olika former. Detta görs genom att driva och medverka i projekt samt samla och forma utbildningar och konferenser inom vatten- och miljöområdet. Vi har i uppdrag från kommunen att erbjuda kostnadsfri VA-rådgivning till privatpersoner. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller en idé om något som rör vatten.

Läs mer