logo

Innovationscenter

Campus Roslagen - ett innovationsnav i Norrtälje kommun

Campus Roslagens innovationscenter är kunskapsintensiv verksamhet som agerar på en arena från folkbildning till forskning.

På vår projektarena driver vi gränslösa projekt, alltid med hållbarhetsperspektivet och medborgaren i fokus. Vårt mål är att skapa förutsättningar för samarbeten och utveckling där de inte finns idag i kommunen. Genom våra nätverk via utbildning och goda samarbete med kommun och näringsliv kan vi etablera en plattform för kunskapsutbyte och utveckling. Campusområdet erbjuder en fantastisk möjlighet att skapa ett nav för kunskap och näringsliv med våra utbildningar, lokaler och kopplingen till det lokala näringslivet. På vårt område verkar bland annat Utvecklingscentrum för vatten och Företagslabbet i Roslagen.

Läs mer om våra innovativa projekt nedan.

Utvecklingscentrum

Vatteinfo
Vattenexpo
Entreprenörer och leverantörer av teknik inom vatten och avlopp
På Vattenexpo på Campus Roslagen hittar du information om entreprenörer och leverantörer inom vatten och avlopp i kommunen. Här hittar du ett urval av lämpliga leverantörer av teknik och entreprenörer för vatten och avlopp anpassade till enskilda hushåll och samfälligheter. Du hittar mer information om alla de olika leverantörerna på sidan.
Företagslabbet
Företagslabbet i Roslagen
Företagslabbet är en inkubatorverksamhet där goda affärsidéer utvecklas till framgångsrika företag.
Företagslabbet är en inkubatorverksamhet där goda affärsidéer utvecklas till framgångsrika företag. Företagslabbet utvecklar din affärsidé för att ge dig alla förutsättningar för att lyckas. Du hittar Företagslabbet på Kaserngatan 1 i fantastiska lokaler där kreativitet och innovation genomsyrar verksamheten. Varmt välkommen att besöka Företagslabbet eller att bidra till verksamheten. Du hittar mer information på webbsidan.
Utvecklingscentrum för vatten
Ett kunskapscentrum för arbetet med vatten med fokus på känsliga vattenmiljöer
Utvecklingscentrum för vatten (UCV) är en verksamhet under Campus Roslagen som bland annat erbjuder kunskapsutveckling i olika former. Detta görs genom att driva och medverka i projekt samt samla och forma utbildningar och konferenser inom vatten- och miljöområdet. Vi har i uppdrag från kommunen att erbjuda kostnadsfri VA-rådgivning till privatpersoner. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller en idé om något som rör vatten.