logo

Innovationscenter

Campus Roslagen - ett innovationsnav i Norrtälje kommun

Campus Roslagens innovationscenter är kunskapsintensiv verksamhet som agerar på en arena från folkbildning till forskning.

På vår projektarena driver vi gränslösa projekt, alltid med hållbarhetsperspektivet och medborgaren i fokus. Vårt mål är att skapa förutsättningar för samarbeten och utveckling där de inte finns idag i kommunen. Genom våra nätverk via utbildning och goda samarbete med kommun och näringsliv kan vi etablera en plattform för kunskapsutbyte och utveckling. Campusområdet erbjuder en fantastisk möjlighet att skapa ett nav för kunskap och näringsliv med våra utbildningar, lokaler och kopplingen till det lokala näringslivet.

Läs mer om våra innovativa projekt nedan.

Innovationscenter

Utvecklingscentrum för vatten
Utvecklingscentrum för vatten
Ett kunskapscentrum för arbetet med vatten med fokus på känsliga vattenmiljöer
Utvecklingscentrum för vatten (UCV) är en verksamhet under Campus Roslagen som bland annat erbjuder kunskapsutveckling i olika former. Detta görs genom att driva och medverka i projekt samt samla och forma utbildningar och konferenser inom vatten- och miljöområdet. Vi har i uppdrag från kommunen att erbjuda kostnadsfri VA-rådgivning till privatpersoner.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller en idé om något som rör vatten.

Verksamhetsansvarig UCV

Amelia Morey Strömberg
VERKSAMHETSANSVARIG

E-post: amelia.stromberg@campusroslagen.se

Telefon: 0176-28 61 17

    I have read and agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy