Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

En djupare inblick i höstens utbildningar

Publicerat:

Dags att få en djupare inblick i höstens utbildningar

Denna vecka har ägnats åt att läsa in sig på alla nya utbildningar som startar i höst. Det är roligt när det kommer frågor om utbildningarna och jag måste kunna svara på frågorna.

Vad gör till exempel en processtekniker?

Processtekniker Smart Industri

Men vad gör en processtekniker – Smart industri?  En Processtekniker analyserar och underhåller befintliga processystem för att minimera felkällor, driftstörningar och kostnader orsakade av stopp, fel eller haverier. En Processtekniker inom smart industri, arbetar med digitala och och smarta automations- och underhållssystem kring övervakning, reglering, driftsäkerhet och felavhjälpning.

Jag ser framför mig att en processtekniker har vit rock, block och penna samt tittar på staplar och skärmar – lampor som blinkar.

Processtekniker

Processtekniker Asfalt, krossning och betong

Men vad gör då en processtekniker – Asfalt, krossning och betong?  I den här utbildningen får en processtekniker lära om olika bergarter och vad bergarten är lämplig till, köra hjullastare och producera betong. Här finns ingen vit rock i denna process har man skyddskläder, skyddsglasögon och leriga stövlar. Gemensamma nämnaren blir övervakning. Att ha koll på olika processer som leder till ett önskat resultat.

Gemensamt blir tillfredsställelsen att i slutänden har levererat en bra produkt som är till nytta både för företaget och kunden.

Du hittar alla hösten utbildningar här.

Annie

annie.eriksson@campusroslagen.se

Annie Eriksson