Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Höj utbildningsnivån istället för att sänka kraven

Publicerat:

Sänk inte kraven på dina anställda!

Med utbildning kommer man långt

Kompetensförsörjningen både i och utanför Norrtälje kommun blir ett allt större problem. Företagen strider om kompetent personal och rekryteringsprocesserna tar alltmer tid. För att åtgärda problematiken är ett förslag att  företagen bör sänka kraven på de anställda. Vi på Campus Roslagen tror att det finns alternativa lösningar som gynnar både de anställda, företagen och kommunen som helhet i längden. Nämligen utbildning och fortbildning

I Norrtälje finns gott om utbildningsmöjligheter

Campus Roslagens har i uppdrag att höja utbildningsnivån och kompetensnivån i kommunen. Därför vill vi berätta för företag, ledarskribenter och invånare i Norrtälje kommun om de möjligheter som finns att kunna gå vidare med sina studier eller att helt enkelt byta jobbspår. Distansutbildning kan bli det perfekta sättet för företag eller som privatperson att se över kompetensbehov både nu och senare.

I kommunen finns stora möjligheter till utbildning och fortbildning. Såväl Yrkeshögskoleutbildningar som gymnasiala utbildningar via komvux och yrkesvux. På Yrkesvux blir det 387 träffar på olika utbildningar. På yrkeshögskoleutbildningar blir det 13 träffar. Därtill kommer ett antal högskoleutbildningar på distans via högskolor i landet.

Regeringen har och kommer att satsa mer på yrkesvux. Där man planerar att i samband med en praktisk yrkesutbildning även lägga in svenska i kursplanen. Yrkeshögskolan har sedan tidigare identifierat problemet med att studerande trots SFI-kurser kan ha svårt att ta till sig yrkessvenska som hör till den yrkesroll man studerar till.

Måste man verkligen sänka kompetenskraven?

I Norrtälje finns gott om utrymme för att utbilda både kommande och nuvarande personal genom de utbildningar som erbjuds. Genom att ta del av våra utbildningar, vara med och utveckla nya och genom att låta personalen fortbilda sig kan företagen undvika att behöva sänka kompetenskraven. Det finns fantastiska möjligheter till detta.

Satsning på yrkeshögskolor som möter arbetslivets behov av utbildad personal genom korta kurser, distansutbildningar eller att ta emot studerande på praktik (Lärande i Arbete) bidrar till att kompetensen höjs inom företaget. Ny kunskap smälts ihop med beprövad erfarenhet från övriga medarbetare på företaget. En klar win-win fördel för företaget.

Gott om möjligheter till utbildning och fortbildning

På Campus Roslagen startar till hösten 13 nya yrkeshögskoleutbildningar. Alla med förankring i näringslivet. Kommunens företag har bidragit med synpunkter till utbildningsplaner, sitter med i ledningsgrupper och tar ett aktivt grepp om framtida medarbetares utbildningsnivå. För att på detta sätt höja företagets kompetens och möjliggöra nya målsättningar.

Annie är vår nya utbildningskoordinator

Annie Eriksson, Utbildningskoordinator