Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Högskoleutbildningar

Hitta rätt utbildning hos Campus Roslagen

Högskola

Sjuksköterskeprogrammet

Studieortsbaserad

180 hp

Bli en del av vård i världsklass! Den svenska vården är bland de bästa i världen, men står också inför stora utmaningar med stort behov av ny personal. Du behövs för att hjälpa de som söker vård och för att hålla Sverige friskt genom förebyggande arbete.

Läs mer
Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

3 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Utbildningsanordnare:

Högskolan i Gävle

Högskola

Socionomprogrammet

Studieortsbaserad

210 hp

Önskar du att göra en positiv skillnad? Trots att alla förtjänar goda livsvillkor, stöter vissa människor ibland på svåra situationer. Din insats kan vara avgörande för att mildra dessa sociala utmaningar och erbjuda stöd till dem som behöver det.

Läs mer
Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

3,5 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Utbildningsanordnare:

Högskolan i Gävle

Högskola

Förskollärarprogrammet

Studieortsbaserad

210 hp

Programmet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande.

Under förskollärarprogrammet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Dessutom utvecklar de förmågan att leda pedagogisk verksamhet.

Läs mer
Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

3,5 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Utbildningsanordnare:

Karlstads Universitet

Högskola

Tekniskt basår

Studieortsbaserad

60 fup

Är du intresserad av att bli ingenjör men saknar gymnasiebehörighet? Då är Högskolan i Gävles Tekniska basår det perfekta steget för dig! Under ett år studerar du matematik, fysik och kemi för att få den nödvändiga grundkunskapen och sedan är du garanterad en plats på något av våra ingenjörsprogram. Kom och gör dig redo för en spännande karriär inom teknik!

Läs mer
Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

1 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Utbildningsanordnare:

Högskolan i Gävle

Högskola

Grundlärare – fritidshem

Studieortsbaserad

180 hp

Denna utbildningen passar dig som ser barns utveckling i ett större perspektiv, där skola och fritidshem samverkar. Du arbetar i både verksamheterna med varierande uppgifter och har alltid elevens perspektiv i fokus.

Läs mer
Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

3 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Utbildningsanordnare:

Linköpings Universitet