Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för att komma in på en yrkeshögskoleutbildning. Du uppfyller kraven på grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande kriterier:

Kriterier du bör uppfylla

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. (Det krävs lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng)
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Den sista punkten handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Du kan ha förvärvat kompetens via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens.

Om du inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om vi bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Det gå då att söka på så kallad fri kvot.

Läs om reell kompetens
Grundläggande behörighet
Behörighet Akvaponiingenjör

Särskilda förkunskaper Akvaponiingenjör

Särskilda förkunskaper krävs för behörighet till Akvaponiingenjör. Det innebär att det krävs lägst Godkänt/E betyg i kursen:

  • Kemi 1 eller motsvarande dokumenterad kunskap eller
  • Naturkunskap 2 eller motsvarande dokumenterad kunskap

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning görs ett urval. Urvalsgrunderna till Akvaponiingenjör är:

  • Särskilt prov
  • Tidigare utbildning

Genom att göra det särskilda provet i urvalet så ökar dina möjligheter att få en plats på utbildningen.
Mer information om urvalsprocessen skickas ut till sökande under mars/april.

Mer om grundläggande behörighet