Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Framtidens utbildningar på Campus Roslagen

Ett av våra främsta syften är att se till att kommunen har tillräcklig kompetens och att det finns utbildad personal i kommunen. Personal som stannar och bidrar till näringslivet och kommunens tillväxt.

stort fokus på framtidsutbildning som ger jobb

När det gäller yrkeshögskoleutbildningar är det av största vikt att det finns ett verkligt behov för varje utbildning. För oss på Campus Roslagen innebär det att varje inskickad utbildningsansökan består av ett gediget förarbete. Ett förarbete där vi tillsammans med kommunens näringsliv granskar vilka verkliga behov som finns.

De senaste åren har vi satsat extra mycket på utbildningar som fokuserar på framtid och hållbarhet.

Ett stort fokus på framtidens utbildningar

Vi tror på framtiden och vi tror på hållbarhet. Vi tror att yrken där framtid, utveckling och hållbarhet kombineras är det vi i och runtom Norrtälje kommun måste satsa på. För att säkerställa energitillförseln och matproduktionen behövs bland annat vindkraftsingenjörer, solcellsinstallatörer och akvaponiingenjörer.

Utöver det finns ett skrikande behov av kompetens för hotell och restaurangnäringen. Och vi är oerhört glada att kunna erbjuda en utbildning som Hotel och Restaurant Manager från och med hösten 2023. Det kommer ge den lokala besöksnäringen en fantastisk tillgång för lång tid framöver. 

Se alla våra utbildningar
Ladda elbil

Några av våra framtidsutbildningar

Installationsingenjör solel

Installationsingenjör solel, lagring och laddning

 Installationsingenjör är den som samordnar arbetet med att ta tillvara den energi som kommer från solceller. Arbetet innebär ett helhetsansvar från det att solelen tas tillvara, lagras och till sist laddar elbilen. Rollen är alltså övergripande och innebär att du har en djup förståelse för hela förloppet.

Till utbildningen

Vindkrafttekniker On- och Offshore

Här ligger framtiden för dina fötter. Inte bara framtiden utan även världen, då det råder stor brist på kompetens inom detta område. Som vindkrafttekniker jobbar du med drift, underhåll och service av vindkraftverk och kan jobba var som helst i världen med dessa frågor. En roll som säkerligen kommer bli ännu mer eftertraktad i framtiden.

Till utbildningen

Byggnadsingenjör klimat och konstruktion

I nutidens byggprojekt är planering A och O. Hur byggnationen och byggnaden påverkar klimat och miljö ska finnas med redan i projekteringsstadiet. Livcykelanalyser (LCA) om hur byggnaden påverkar miljön under hela sin livstid blir allt viktigare att ha med i beräkningarna. När man gör noggranna livcykelanalyser redan under projektering- och planering kan man upptäcka brister och problem i tidiga skeden. Med denna typ av roll kan man förebygga risker som tidigare upptäcktes först i produktionsskedet.

Till utbildningen

Hotell & Restaurant Manager

Efter en pandemi som slog hårt på besöksnäringen är restaurang och hotellbranschen nu i en stark tillväxtfas. Vi konsumenter förväntar oss fantastiska upplevelser, gällande allt från mat och dryck till boende och miljöer. Den här utbildningen kommer skapa framtidens teamledare. Personer som ansvarar för att ge besökarna en fantastisk och trivsam upplevelse.

Till utbildningen

Akvaponiingenjör

Vår egen framtidsutbildning akvaponiingenjör skapar förutsättningar för framtidens odling. Akvaponiska system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed möjlighet till ökad livsmedelsproduktion. Denna typ av system kan ge oss i Sverige längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt och möjliggör dessutom inomhusodling. Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler och strategier driver på utvecklingen.

Till utbildningen

Processtekniker Smart Industri

Processtekniker är en yrkesroll med stark efterfrågad kompetens mot en allt mer digitaliserad och automatiserad industri. Efter avslutad utbildning kommer du som processtekniker vara kvalificerad att arbeta med digitala och och smarta automations- och underhållssystem kring övervakning, reglering, driftsäkerhet och felavhjälpning.

Till utbildningen
Hotell & Restaurant Manager