logo

Framtidens utbildningar

Framtidens utbildningar

Framtidens utbildningar på Campus Roslagen

När det gäller yrkeshögskoleutbildningar är det av största vikt att det finns ett verkligt behov för varje utbildning. För oss på Campus Roslagen innebär det att varje inskickad utbildningsansökan består av ett gediget förarbete. Ett förarbete där vi tillsammans med kommunens näringsliv granskar vilka verkliga behov som finns.

 

Ett av våra främsta syften är att se till att kommunen har tillräcklig kompetens och att det finns utbildad personal i kommunen. Personal som stannar och bidrar till näringslivet och kommunens tillväxt.

Inför 2023 var fokuset på framtidsutbildningar extra stort

 

Under hösten 2022 då vi tillsammans med ett antal aktörer från näringslivet beslöt vilka utbildningar vi skulle ansöka om inför år 2023 var framtid starkt i fokus. Vi tror på framtiden och vi tror på hållbarhet. Vi tror att yrken där framtid, utveckling och hållbarhet kombineras är det vi i och runtom Norrtälje kommun måste satsa på. För att säkerställa energitillförseln och matproduktionen behövs bland annat vindkraftsingenjörer, solcellsinstallatörer och akvaponiingenjörer.

 

Utöver det finns ett skrikande behov av kompetens för hotell och restaurangnäringen. Och vi är oerhört glada att kunna erbjuda en utbildning som Hotel och Restaurant Manager från och med hösten 2023. Det kommer ge den lokala besöksnäringen en fantastisk tillgång för lång tid framöver. Vi är väldigt glada över att så många av våra ansökningar beviljades och att vi inom kort kommer kunna säkerställa kompetensbehovet inom några av dessa framtidsbranscher.
Våra utbildningar

Vilka är våra framtidsutbildningar?

 

Installationsingenjör solel, lagrning och laddning

Start augusti 2023. Installationsingenjör är den som samordnar arbetet med att ta tillvara den energi som kommer från solceller. Arbetet innebär ett helhetsansvar från det att solelen tas tillvara, lagras och till sist laddar elbilen. Rollen är alltså övergripande och innebär att du har en djup förståelse för hela förloppet.

 

Vindkrafttekniker On- och Offshore

Start våren 2024. Här ligger framtiden för dina fötter. Inte bara framtiden utan även världen, då det råder stor brist på kompetens inom detta område. Som vindkrafttekniker jobbar du med drift, underhåll och service av vindkraftverk och kan jobba var som helst i världen med dessa frågor. En roll som säkerligen kommer bli ännu mer eftertraktad i framtiden.

Vindkraft - framtidsyrken

Byggnadsingenjör klimat och konstruktion

Start hösten 2023. I nutidens byggprojekt är planering A och O. Hur byggnationen och byggnaden påverkar klimat och miljö ska finnas med redan i projekteringsstadiet. Livcykelanalyser (LCA) om hur byggnaden påverkar miljön under hela sin livstid blir allt viktigare att ha med i beräkningarna. När man gör noggranna livcykelanalyser redan under projektering- och planering kan man upptäcka brister och problem i tidiga skeden. Med denna typ av roll kan man förebygga risker som tidigare upptäcktes först i produktionsskedet.

 

Hotel & Restaurant Manager

Start hösten 2023. Efter en pandemi som slog hårt på besöksnäringen är restaurang och hotellbranschen nu i en stark tillväxtfas. Vi konsumenter förväntar oss fantastiska upplevelser, gällande allt från mat och dryck till boende och miljöer. Den här utbildningen kommer skapa framtidens teamledare. Personer som ansvarar för att ge besökarna en fantastisk och trivsam upplevelse.

Akvaponiingenjör

Akvaponiingenjör

Start hösten 2023. Vår egen framtidsutbildning akvaponiingenjör skapar förutsättningar för framtidens odling. Akvaponiska system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed möjlighet till ökad livsmedelsproduktion. Denna typ av system kan ge oss i Sverige längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt och möjliggör dessutom inomhusodling. Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler och strategier driver på utvecklingen. Läs mer om utbildningen här.

 

Processtekniker Smart Industri

Start våren 2024. Processtekniker är en yrkesroll med stark efterfrågad kompetens mot en allt mer digitaliserad och automatiserad industri. Efter avslutad utbildning kommer du som processtekniker vara kvalificerad att arbeta med digitala och och smarta automations- och underhållssystem kring övervakning, reglering, driftsäkerhet och felavhjälpning.

 

Ansökan till alla dessa utbildningar har nu öppnat. Läs mer på vår utbildningssida och skicka in din ansökan till våra framtidsutbildningar redan idag.

Processtekniker smart industri