Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Fakta om klimatet

Publicerat:

Seminarieserie: Fakta om Klimatet

Fakta om Klimatet är en seminarieserie uppdelad i tre delseminarier där vi diskuterar hur kommunen kan bidra till en bättre miljö och hur andra kan bidra. Seminarieserien arrangerar i samarbete med SENSUS Norrtälje, Roslagens Naturskyddsförening och  Norrtälje FN-förening.

Seminariet är indelat i tre delar där den första delen behandlar klimatfrågan och plasten som resurs. Här pratar vi om hur Norrtälje kan bidra. Del två handlar om byggnation och hur vi bygger klimatsmart. Här tar vi upp frågor som material och klimatsmart produktion. Den tredje delen behandlar vätgas och lyfter intressanta exempel om vätgas och hur man kan använda sig av gasen.

Tre seminarier hösten 2021 i Norrtälje – vad kan kommunen göra och hur kan alla andra bidra?

Naturen Campus Roslagen

SEMINARIE 1 – KLIMATFRÅGAN OCH PLASTEN SOM RESURS

Lördagen den 25 september kl. 11:00–14.00

• Vart tar plasten och annat avfall vägen?

• Plastens roll i det framtida samhället

• Norrtälje kommun som en spjutspetskommun

 

SEMINARIE 2 – BYGG KLIMATSMART

Lördagen den 23 oktober kl. 11:00–14.00

• Byggande i Norrtälje med hög klimatprestanda

• Kan betongen bli klimatneutral?

• Kommunens möjligheter att styra mot klimatsmart produktion

 

SEMINARIE 3- VÄTGAS – FÖR BÅDE PRODUKTION OCH LAGRING AV ENERGI

Lördagen den 13 november kl. 11:00–15.00

• Vad är vätgas och vad är dess fördelar?

• Så här byggde vi vätgasmack i Sandviken

• Behov av tankställen

• Möjligheter i Norrtälje

Samtliga Fakta om klimatet-seminarier hålls i Lokal Havet, Campus Roslagen, Astrid Lindgrens gata 1a. Det är möjligt att delta både fysiskt och digitalt.

Mer information om seminarierna hittar du här:

Klimatgruppen BYBO på Facebook

Roslagens naturskyddsförening. 

Norrtälje FN-förening – Engagera dig i Norrtälje FN-förening – för en bättre värld.

Arrangörer: Klimatgruppen BYBO tillsammans med Campus Roslagen AB, Roslagens Naturskyddsförening, 

Norrtälje FN-förening och studieförbundet Sensus.