Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Ett lyckat samarbete kring byggproduktionsutbildningen

Publicerat:

Inför år 2017 ansökte Campus Roslagen, i samarbete med ett antal intressenter från näringslivet, en utbildning för Byggproduktionsledare i Norrtälje. Byggföretaget Credentia har sedan start varit en av de mest drivande byggherrarna och en ovärderlig samarbetspartner för utbildningen. Initialt i ansökningsprocessen och senare i ledningsgruppsarbetet. De har även flitigt tagit emot LIA-praktikanter från utbildningsprogrammet och dessutom anställt flera utexaminerade från programmet.

Lokal kompetensförsörjning med byggproduktionsledarutbildning

Maria Karlsson, Marknadschef på Credentia och Christoffer Mattsson, HR och KMA-samordnare, berättar att etableringen av utbildningen varit betydande för att garantera den lokala förankringen och kompetenstillförseln.

Det är viktigt för oss att ha lokal kompetensförsörjning – vi vill anställa folk som bor i kommunen. Även om vi växer väldigt mycket utanför kommunen är det viktigt att säkerställa den lokala förankringen och kopplingen till Norrtälje.

– Maria Karlsson, Credentia

 

LIA-platser och hållbara anställningar

Christoffer och Maria är överens om att utbildningen och LIA-perioderna varit ett väldigt bra sätt för såväl Credentia som för de blivande byggproduktionsledarna att lära känna varandra. Praktiken gör det möjligt att testa olika uppgifter och hitta sitt område, samt att i god tid känna efter ifall en framtid på Credentia är aktuell eller inte.

Under hösten 2021 införde vi ett traineeprogram där traineen får testa på olika delar av verksamheten. På så sätt säkerställer vi att anställningen blir så bra och så hållbar som möjligt, för båda parter.

– Christoffer Mattsson, Credentia

 

Ett fruktsamt samarbete som resulterat i flera arbetstillfällen

För Credentia har samarbetet med Campus Roslagen och Byggproduktionsledarutbildningen gett möjlighet att få en jämn ström av praktikanter, och i slutändan täcka en del av anställningsbehovet. Credentia har tagit emot fyra till fem praktikanter under den senaste tvåårsperioden. Under de senaste åren har dock processen försvårats något pga. Covid-19, men ambitionen är fortsättningsvis att ta emot praktikanter och att kunna rekrytera elever som slutfört sin utbildning.

Credentia Campus Roslagen

Credentia fortsätter ha en aktiv roll i utbildningen

Christoffer och Credentias VD Ronny Jansson medverkar i ledningsgruppen för byggproduktionsledare och där handlar arbetet till stor del om att bistå med insikt om kommande behov i branschen och kommunen. Bara på Credentia finns det möjlighet att ta emot mellan två och fyra nyanställda byggproduktionsledare per år. Men det ska naturligtvis vara rätt person. Eftersom bolaget växer så det knakar finns klarar inte enbart detta utbildningsprogram att täcka deras behov.

Christoffer och Maria tror väldigt starkt på att jobba med kompetensförsörjning redan från gymnasiet. En bra början är att inför gymnasievalet i årskurs nio vara ute och prata om branschen i kommunens skolor. Det behövs mångfald och fler kvinnor i branschen.

Generellt måste statusen på bygg- och anläggningslinjen förbättras. Det finns stora möjligheter att börja där och senare i livet avancera till arbetsledare och projektledare bara man vill. Bland annat genom att komplettera sin utbildning med Byggproduktionsledare i ett senare skede av livet.

– Christoffer Mattson, Credentia

Målet är en högre utbildningsnivå och bättre kompetensförsörjning

För Campus Roslagen är detta ett ypperligt exempel på ett välfungerande samarbete mellan utbildningsanordnare, Campus Roslagen och näringslivet. Här fungerar samarbetet på bästa tänkbara sätt och gynnar alla involverade.

För oss är det viktigt att höja utbildningsnivån i kommunen och att samtidigt täcka en del av det enorma kompetensbehov som finns. Det är fantastiskt med samarbeten där vi verkligen kan se nyttan, inte enbart för våra studerande, utan även för det lokala näringslivet och för kompetensförsörjningen i kommunen.

-Frida Karlsson, Campus Roslagen