logo

Tekniskt basår, distans med campusträffar 60 fup

juli 8, 2020
Share:

Tekniskt basår, distans med campusträffar på KTH Södertälje är en utbildning som startar i höst.

Basåret ger dig möjlighet att läsa kurser i matematik, fysik och kemi för att bli behörig till KTH:s ingenjörsutbildningar. Utbildningen sker delvis på distans och är skräddarsydd för fortsatta studier på KTH. I utbildningen tränas du både i problemlösning och kreativt tänkande och du får dessutom en bra studieteknik inför framtiden.

Ger behörighet och garantiplats till KTH:s civilingenjörsutbildningar och högskoleingenjörsutbildningar samt till ämneslärarutbildningen årskurs 7-9, med inriktning mot teknik, 270 hp.

Du gör din ansökan på antagning.se

(fup är en förkortning för förutbildningspoäng. Studiepoängen kan inte räknas in i en ingenjörsexamen.)