logo

Stödpedagog

januari 12, 2022
Share:

En stödpedagog har kompetensen som behövs för att stödja personer med med psykiska, fysiska och medicinska handikapp i alla åldrar. Detta gör du med hjälp av pedagogiska metoder, handledning och individanpassat vardagsstöd. Du ger personer med funktionsnedsättningar den bästa möjliga förutsättningen för att klara sig i vardagen.

Efter examen har du det som krävs för att ge personer med funktionsnedsättningar ett gott stöd. Du får dem även att känna sig trygga i att den omsorg de får är av god kvalitet. Genom att tillsammans med din arbetsgrupp kartlägga personens förmåga utformar du genomförandeplaner för det stöd individen har rätt till.

LIA – Lärande i arbete

Under din utbildning har du åtta veckor Lärande i Arbete, LIA.  Under dessa veckor får du använda dina kunskaper i praktiken och i verklig miljö.  Tillsammans med din handledare jobbar du med dina nya kunskaper och din kommande roll som stödpedagog.

Efter examen

Inom många olika verksamheter, både i den offentliga och privata sektorn finns en stor efterfrågan efter stödpedagoger med yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du den breda kompetens som efterfrågas hos personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar och i flera olika verksamheter.