logo

Specialistutbildad undersköterska – Kognitiva sjukdomar

januari 8, 2017
Share:

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är det här utbildningen för dig.

Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med kognitiva sjukdomar så som demens. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.