logo

Socionomprogrammet

januari 17, 2020
Share:

Bli den som stöttar när det är jobbigt! Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Du kan vara med och jobba för att minska de
sociala problem som uppkommer och för att ge stöd till de som behöver det.