logo

Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/stödpedagog

januari 21, 2021
Share:

DISTANS. Den här utbildningen vänder sig till dig som har minst ett års arbetslivserfarenhet och vill vidareutbilda dig inom psykiatri och social psykiatri. Under utbildningen får du fördjupade kunskaper och kompetens inom området och utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen bedrivs på distans med 9 fysiska träffar under utbildningen där varje träff varar cirka 2 dagar i följd. Övrig undervisning sker webbaserat och via Yrgos läroplattform på en fast studiedag.