logo

Arbetsledare – Anläggning

februari 2, 2023
Share:

Anläggningsarbete innefattar en bred skala av byggnadsprojekt, såsom husgrunder, vägar, broar och parker. Som Arbetsledare för projekt inom anläggning har man ett operativt ansvar för projektets fortlöpande genom planering, instruktion och uppföljning av arbetet, vilket ställer vissa krav på ledarskapsförmågor men rollen innebär inte direkt personalansvar. Efter utbildning kan du arbeta som arbetsledare och vara platschefen behjälplig vid ledning av anläggningsprojekt. Det är ditt arbete att leda den dagliga verksamheten mot uppsatta projektmål.

Företag i Norrtälje som söker dig som medarbetare. Rådmansö Schakt & Transport AB, Bylero, Veidekke Entreprenad AB, Sweco, PEAB, JR markteknik, WAADE, Skanska väg och anläggning,