logo

Processtekniker – Smart industri

januari 20, 2023
Share:

Processtekniker – Smart industri, arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete inom produktionen. Utbildningen ger kompetens att använda tekniska verktyg och miljövänliga produktionstekniker. Identifiera drift- och produktionsproblem samt föreslå åtgärder enligt metoder och resurser mot bättre hållbarhet, långsiktighet och lägre miljöpåverkan. Processtekniker arbetar med att analysera och underhålla befintliga processystem för att minimera felkällor, driftstörningar och kostnader orsakade av stopp, fel eller haverier. Som processtekniker har du specialiserade kompetenser inom underhållssystem, logistik, automationssystem, lean och processtyrning, och arbetar med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling för att skapa driftsäkra, effektiva och hållbara processystem.

Processtekniker är en yrkesroll med stark efterfrågad kompetens mot en allt mer digitaliserad och automatiserad industri. Efter avslutad utbildning kommer du som processtekniker vara kvalificerad att arbeta med digitala och och smarta automations- och underhållssystem kring övervakning, reglering, driftsäkerhet och felavhjälpning.

Företag baserade i Norrtälje som söker din kompetens Note, Textilia och Holmens bruk