logo

Korta YH-kurser via KYH

november 29, 2023
Share:

Korta YH-kurser, yrkeshögskolekurser, syftar till att kompetenshöja redan yrkesverksamma inom ett specifikt område. Kurserna är oftast korta, mellan 5 och 10 veckor, läses på distans och i flexibel studietakt. Detta så att kursen ska kunna tas trots att man jobbar.

Alla YH-kurser har specifika förkunskapskrav. Ofta innebär det att du måste varit yrkesverksam inom området i minst ett år.

En YH-kurs på KYH är alltid gratis och CSN-berättigad.