logo

Internationell Resekonsult

July 27, 2018
Share:

Detta är Sveriges enda TRAC-utbildning med Internationellt IATA/UFTAA diplom!

TRAC betyder att utbildningen är utformad i samarbete med resebyråbranschen och att du som studerande på utbildningen är garanterad fullgod undervisning och praktik. Du får TRAC-diplom efter genomgången utbildning. Ett IATA/UFTAA-diplom ger Dig behörighet att söka arbete på flygplatser, resebyråer, flygbolag över hela världen. De resebyråer som idag arbetar med reguljär flygtrafik kräver idag att personalen är IATA-behörig. Du har därför stora möjligheter att få ett bra och intressant arbete i resebranschen efter fullgjord utbildning.