logo

Grundlärare fritidshem

november 8, 2022
Share:

Grundlärare i fritidshem omfattar 180 hp och ges av Linköpings universitet. Denna utbildningen passar dig som ser barns utveckling i ett större perspektiv, där skola och fritidshem samverkar. Du arbetar i både verksamheterna med varierande uppgifter och har alltid elevens perspektiv i fokus.

Omfattar 180 hp och ges av Linköpings universitet. Utbildningen passar dig som ser barns utveckling i det större perspektivet, där skola och fritidshem samverkar. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus.