logo

Byggproduktionsledare – ROT

juni 29, 2018
Share:

Den största bristen i byggsektorn gäller byggproduktionsledare. Efterfrågan inom nyproduktion är mycket stor, accelererande och väntas bestå en längre tid. Byggandet i storstadsregionerna till följd av ökad folkmängd, politiska beslut och inte minst den kraftiga satsningen som de flesta stora entreprenörer gör på exklusiva bostadsrätter i storstadsmiljön.

I rollen som byggproduktionsledare specialiserad inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) har du en central och samordnande funktion. Huvudansvaret ligger i att planera och leda byggprojekt, där du har övergripande ansvar för byggprocessen.

Exempel på yrkestitlar efter examen är byggproduktionsledare, byggnadsingenjör, arbetsledare eller projektledare.