Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Charlotta är ny teknisk fastighetsförvaltare

Publicerat:

Campus Roslagens nya fastighetsförvaltare brinner för energieffektivisering och utveckling

Charlotta Bark är sedan man 2023 anställd som fastighetsförvaltare på Campus Roslagen AB. Charlotta kommer småningom ta över rodret från Leif Nilsson då han går i pension efter lång och trogen tjänst på Campus Roslagen. Att just Charlotta tar över är väldigt passande eftersom hon även utbildat sig till Fastighetsingenjör på Campus Roslagen.

Charlotta brinner för fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltning är så brett och varierat yrke, dagarna blir aldrig långtråkiga eller enformiga.

”Fastighetsförvaltning är så brett och varierat yrke, dagarna blir aldrig långtråkiga eller enformiga.”
-Charlotta Bark

Fastighetsförvaltning – ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik

En typisk arbetsdag finns inte när man jobbar som fastighetsförvaltare – hur dagen ser ut beror på vad som händer i fastigheten samt vilka projekt som utförs.

På området finns 55 byggnader som behöver förvaltas, både med planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder. Samtidigt som vi hela tiden strävar efter att vara en levande mötesplats för alla sinnen där vi skapar förutsättningar för alla människor och företag. Ett av Campus senaste projekt har varit utegymmet som skall vara till för alla som vistas på området.

En stor del av tiden spenderar Charlotta förstås vid datorn på kontoret. När vi träffar henne för intervju jobbar hon med att planera OVK-besiktningar (Obligatorisk Ventilationskontroll). Rollen som fastighetsförvaltare är brett och varierande. Och det är precis det som Charlotta gillar mest med sitt jobb.

”Jag älskar att ingen dag är den andra lik; det händer alltid nya saker. Och än mer fantastiskt – man kan aldrig bli fullärd.”

Campus bostadsområde

Charlotta vill bidra med energieffektivitet och utveckling

Det Charlotta mest ser fram emot att påverka som fastighetsförvaltare på Campus Roslagen är bland annat energieffektivisering. Hon är ivrig på att utveckla miljömedvetenheten och att i en ännu högre grad spara på resurserna. Det finns en massa ny teknik som kan förändra branschen – som till exempel att använda AI.  Utveckling och energieffektivisering ligger Charlotta varmt om hjärtat, och det ser hon fram emot att använda i sin roll på Campus Roslagen. En av de största utmaningarna inom förvaltning framöver kommer givetvis handla om att minska energikostnaderna då el- och fjärrvärmekostnaderna stiger.

Rollen som förvaltare innebär nära samarbete med övrig personal

I rollen som fastighetsförvaltare arbetar man nära en stor del av personalen. Dels alla på driften som hör till samma arbetsgrupp. Men förvaltningen har även ett nära samarbete med lokaluthyrningen och bostadsuthyrningen, för att inte glömma ekonomi och VD.

Men även om rollen inte innebär dagligt samarbete med alla kollegor i yrkesfrågor, så är teamet på Campus Roslagen AB en stark arbetsgrupp  – oavsett yrkesroll.

”För mig är det viktigt att man på en arbetsplats hjälps åt, att man fokuserar på den yrkesroll man har och tar vara på varandras kompetens. Det tycker jag vi gör här på Campus Roslagen.”

Här hittar du Charlottas kontaktuppgifter.