Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Annie är vår nya utbildningskoordinator

Publicerat:

Annie – vår utbildningskoordinator

Annie Eriksson jobbar som utbildningskoordinator på Campus Roslagen sedan juni 2022. Hon är ny i rollen men har en lång erfarenhet av Yrkeshögskoleutbildningar. Erfarenheter som säkerligen kommer komma till nytta i detta uppdrag.

Annie har drivit optikaffär i centrala Norrtälje och fick 2004 möjlighet att tillsammans med en vän och kollega att starta landets första yrkeshögskoleutbildning till optikerassistent. Efter 18 år och ca 450 studerande tog den sista klassen examen i juni 2022.

”När elden falnar är det dags att göra någonting nytt och då denna möjlighet kom upp blev jag superintresserad!”
-Annie Eriksson

Vad ingår i rollen som utbildningskoordinator?

En del av kommunens målsättning är att Campus Roslagen ska vara en drivande motor för kompetensutbildning i kommunen, och det blir även Annies målsättning.

”Campus ska vara navet för kompetensutveckling i kommunen. Det är till oss företagen ska vända sig när de vill utbilda sin personal.”

Hur ska Campus bli navet för kompetensutveckling?

Annies jobb är att vara i kontakt med företagen och företagarna i kommunen för att hitta rätt kompetens över tid. Vilka är företagens långsiktiga mål och vilken kompetens kommer de att ha brist på inom de närmaste åren. Utbildningskoordinatorn ser till att det finns möjlighet för kommunens invånare att vidareutbilda sig och detta görs i samband med utbildningsanordnare, lokala företag och Campus Roslagen. Utöver det ska utbildningskoordinatorn anordna seminarier för att inspirera och engagera.

”Som utbildningskoordinator blir jag något av en spindel i nätet mellan utbildningsanordnare, Campus Roslagen och de lokala företagen.”

Utbildningar Campus Roslagen

Kolla in våra utbildningar här.

Vilka uppgifter ingår i en utbildningskoordinators dagliga arbetet?

För varje utbildningsansökan som Campus Roslagen gör krävs ett antal s.k referenser. Företag som inom några år planerar att ha ett behov av den kompetens som en planerad utbildning kan erbjuda. Rollen som utbildningskoordinator handlare med andra ord mycket om uppsökandeverksamhet. Att ta kontakt med lokala företag, förstå dem och bistå med underlag för att skicka in utbildningsansökningar till myndigheten för yrkeshögskola. Inom ramen för uppdraget blir det även naturligt att jobba en del med LIA-relaterade frågor (Lärande i arbete) och att fungera som en länk mellan studerande och företagen.

Vilka personer samarbetar du som utbildningskoordinator främst med på Campus?

Rollen innefattar ett mycket nära samarbete med utbildningsledaren och med Campus Roslagens VD. Utbildningskoordinatorn samarbetar i första hand med företagen, medan utbildningsledaren fungerar som primär kontaktperson för våra studerande.

Vilken typ av kollegor får dig att trivas?

För Annie ska det vara högt till tack och mycket diskussion. Det är viktigt att kunna bolla idéer och att det finns en lyhördhet i organisationen. Genom att bidra med tusen idéer och bolla dem hittar man guldkornen som går att utveckla och som gör skillnad.

Tillsammans kan vi höja utbildningsgraden i kommunen

Annie ser fram emot att få bidra med att höja kompetensen och utbildningsnivån i Norrtälje. Hon upplever att det finns en enorm potential och det är viktigt att de som vill utvecklas vidare får den möjligheten. Dessutom måste vi gemensamt arbeta för att företagen i kommunen får den kompetens de behöver.

Här hittar du Annies kontaktuppgifter.