Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Akvaponiingenjör

Campus Roslagen/Utvecklingscentrum för vatten har tillsammans med Väddö Folkhögskola samt branschen tagit fram Yrkeshögskoleutbildningen till akvaponiingenjör. Akvaponiutbildningen till akvaponiingenjör är unik i sitt slag i Sverige och hösten 2021 startade den första utbildningsomgången. 

Ansökan öppen 1 feb-19 apr 2024

  • Kursstart 26 aug 2024 – 8 maj 2026
  • 2-årig (400 YH-poäng) kostnadsfri utbildning
  • CSN-berättigad
  • Heltid på distans – 7 fysiska träffar/läsår
  • Grundläggande behörighet med särskilda förkunskaper Kemi 1 eller Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper
  • LIA 10 + 10 veckor
  • Yrkeshögskoleexamen
  • Ansökningsdatum 1 feb-19 apr 2024
Ansök idag

Akvaponisk odling möjliggör odlingar året runt

Akvaponisk odling är ett recirkulerande system (RAS) som möjliggör odlingar året runt, inomhusodling såväl som traditionell växthusodling. Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. Det är känt att flera områden i Sverige år efter år drabbas av vattenbrist samt att traditionella fiskodlingar inte är det bästa alternativet för Östersjöns välmående.

Dessa system möjliggör snabbare tillväxt av grödor och därmed ökad livsmedelsproduktion. Akvaponiska system möjliggör längre odlingssäsonger, snabbare tillväxt samt även möjligheter för inomhusodling. Branschen på området växer i rask takt, samtidigt som nya nationella regler samt strategier driver på utvecklingen. Sveriges livsmedelsstrategi är en av dessa som bland annat nämner ökad innovation, ökad inhemsk livsmedelsproduktion samt hållbarhet.

Akvaponiutbildningen Akvaponiingenjör består kortfattat av tre block: den akvaponiska delen, fiskodling och växtodling. Se alla delkurser här.

Här kan du läsa mer om akvaponi och bakgrunden till att vi tog fram utbildningen.

Utbildningsinnehåll Akvaponiingenjör

Fisk och växters kemi och biologi

▶️ Fördjupade kunskaper i fiskar och grödors livsbetingelser och ömsesidigt beroende.
▶️ Förebyggande hälsovård, fisk- och skaldjurshälsa, djurskydd och djurvälfärd.
▶️ Att göra bedömningar och åtgärda specifika avvikelser i fiskars och växters biologi.

Design och byggprocessen av en akvaponisk anläggning

Akvaponi är inte ett standardiserat system.  Du får lära dig om olika bygg- och anläggningstekniker beroende på plats. En stor del av utbildningen innefattar även kalkylering och design, men du får också möjlighet att vara med vid byggnation av en anläggning.

Projektledning och entreprenörskap

Under utbildningen kommer du att kunna använda projekt som arbetsform under hela produktionscykeln och själv får kunskaper i att agera projektledare. Du kommer även att lära dig olika typer av affärsmodeller för att kunna driva framgångsrika företag, samt att ha en entreprenöriell förmåga att bedöma ekonomiska behov under investerings-, driftsättnings och förvaltningsfasen, samt produktionsplanering.

Läs mer om alla delkurserna här.

Förkunskapskrav och grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för att komma in på en yrkeshögskoleutbildning.

Vi har samlat allt du behöver veta om behörighet inför din ansökan till utbildningen. Läs mer och se om du behöver komplettera något innan du skickar in din ansökan till Akvaponiingenjör.

Läs mer

Övrig kursinformation

Antal YH-poäng samt övrig info

400 YH-poäng, 2 år. Utbildningen bedrivs på heltid och är distansbaserad. Webbaserade föreläsningar samt eget arbete/grupparbeten ger dig frihet och ansvar för ditt eget lärande. Du behöver således ha tillgång till egen dator med internetuppkoppling.

Fysiska träffar om ca 3-5 dagar sker vid 7 tillfällen per läsår (för att genomföra praktiska moment). Dessa träffar kommer att ske på Campus Roslagen i Norrtälje, Väddö Folkhögskola eller på Campus Härnösand Höga Kusten.

Det finns totalt 30 platser till utbildningen. 20 på Campus Roslagen och 10 på Campus Härnösand. Vilket Campus du föredrar anmäler du i samband med ansökningen.

Kontakt

Kontaktperson Akvaponiingenjörsutbildning

Frida Eklund, Campus Roslagen

Mejl: frida.eklund@campusroslagen.se


Mer info och lästips

Bakgrund till framtagandet av utbildningen Akvaponiingenjör

Akvaponier är kretsloppsodlingar i ett recirkulerande system där man kombinerar fiskodling med växtodling. Läs mer om Akvaponi och varför den här utbildningen är viktig idag och för framtiden.

Se alla delkurser som ingår i utbildningen

Här hittar du alla delkurser som ingår i utbildningen Akvaponiingenjör. Vilka kurser som förekommer vilket år får du veta vid kursstart.

Lärande i Arbetet (LIA)

I den här utbildningen, Akvaponiingenjör – 400 YH-poäng, ingår 10 + 10 veckors LIA. Läs mer om vad det innebär och vilka fördelar Lärande i Arbetet ger dig som elev.

Garanterat boende

Boende under studietiden ska inte vara ett problem. Därför omfattas alla som får en studieplats vid Campus Roslagen av vår bostadsgaranti. Slipp leta bostad och fokusera på studierna istället.